De staatszender en met deze de MSM zijn geen fan van de Amerikaanse pres. Trump. Na de ‘fake news Russia hoax’, is het nu de afzettingsprocedure tegen de huidige president. Als dan CNN wordt genoemd als bron van info, dan weten we al genoeg, fake news. CNN die in de VS al niet meer serieus wordt genomen door het vele fake news, wordt hier nog vaak als betrouwbare bron genoemd. Dat zegt genoeg over de geloofwaardigheid van de NOS. nos.nl/artikel/2309780-getuige

Ambtenaren van Justitie bedrogen niet alleen de Tweede Kamer, maar ook de eigen staatssecretaris Mark Harbers. Het staat niet op zichzelf. De Haagse bureaucratie houdt steevast daadkracht bij immigratie en asiel tegen. Want waar blijft het plan-Buma? En de motie-Dijkhoff? ‘Het is echt Justitiemaffia daar.’ Syp Wynia schenkt ons zijn vasthoudende inzichten.
sypwynia.nl/asiel-en-migratie-

Waarnemingen over de EU/euro komen van Syp Wynia. Voordelen van onze aanwezigheid in de EU, worden teniet gedaan door de nadelen. O.a. garant staan voor ‘zwakke landen’. De burger moet deze ophoesten. Ook ‘onze’ ‘super morele’ opvatting kost ‘ons’ geld. Frans Timmermans gaat ‘onze’ belangen verdedigen, en mag ‘namens ons’ geld uitgeven a.d. klimaat agenda. U denkt dat ‘onze’ regering u enkele voordelen schenkt, de EU komt deze daarna bij u ophalen als sponsor van de EU.
youtube.com/watch?v=IxnMenbtrS

Google nu ook farmaceut. Zoekopdrachten naar gezondheid gerelateerde sites zijn weggewerkt, ook bij explicite opdrachten. U gaat nu naar websites die allen door ‘private equity’ bedrijf KKR zijn opgekocht. Een investeerder die ook junkfood en sigaretten in z’n portefuile heeft, dan weet u het wel. Men heeft bovendien een innige band met het Google imperium. Als u depressief wordt van deze info, dan is dat ook in het voordeel van Google, men promoot medicijnen daarvoor....
youtube.com/watch?v=5D0XGDmV-F

Veelal zijn de onderwerpen bij de aan de staatsomroep gerelateerde organisaties vooraf goed afgestemd m.b.t. de bekende frames over Rusland. Als er dan een gast tussendoor glipt, in dit geval Wierd Duk, met kennis van zaken, zien we de politici zonder enige kennis van zaken hakkelen of overgaan op onwaarheden. Vooral de ‘EU politici hebben daar een handje van. De onbenulligheid is stuitend als men door de mand valt. Kijkt u even mee?
blikopnosjournaal.blogspot.com

Wat een verademing om o.a. naar Kanye West te luisteren die spreekt over ‘free man talking’ en over de ’victimization mentality’. In deze tijd van kerst en Sinterklaas zou het fijn zijn dat dit geluid ook doordringt in Nederland.
bitchute.com/video/Sk85Na8upJY

Het is 4 november; waar zijn de reklames van Sinterklaas en zwarte Piet....

Als u wilt dat het stikstof probleem stopt, pleegt u gewoon zelfmoord, dan is het gelijk voorbij… Dit en nog meer gekte over de invloed van o.a. de EU op het stikstofbeleid in Nederland komen aan de orde bij ons aller Arno in zijn heldere column. Als geen ander schenkt Arno ons een beeld over waarom de Nederlandse politiek o.a. onze eigen boeren de nek omdraait. Dit en nog meer wordt u onmiddelijk duidelijk. Kijken dus!
youtube.com/watch?v=HxLPGr-Ioz

indebus boosted

De teller van aanmeldingen voor de ontmoetingsdag van morgen staat op 101; een mooi aantal en een bewijs dat 5G mensen zorg baart en in actie brengt.
We hebben nog 39 zitplaatsen over, dus als jij kunt of nog mensen weet....?
dereunie.info/index.php/ontmoe

Het bericht over de tijdelijke ontheffing van Min. Ollongren verdween pijlsnel v.d. VP bij de staatsomroep. Na de linkse directe van Bosman en later Baudet, krijgen we een beeld v.d. prestaties van deze 'minister van ingestudeerde zinnetjes' en komt er niet goed vanaf, met o.a. haar hoogtepunt het afschaffen v.h. referendum. Het wordt duidelijk als we lezen dat ze de voormalige topambtenaar was van MP Rutte. Mijn buurman daarover vanmorgen; ‘die zien we nooit meer terug' nos.nl/artikel/2308563-stoelen

Je zou denken dat het de taak is van politieke partijen om op te komen voor onze belangen. Niet is minder waar. Als het om onbeduidende trivialiteiten gaat moet je hemel en aarde bewegen om o.a. aan EU normen te voldoen, als het gaat om werkelijk belangrijke wetgeving zie je dat de commercie bepaald. Via o.a. Foodwatch moeten we dan maar weer zien om onze rechten te beschermen, in dit geval tegen het kwalijke CETA verdrag.
foodwatch.org/nl/doe-mee/doe-m

Bijzonder bij cafe Weltschmerz, een gesprek tussen MSM en Alt. media. Ogenschijnlijk lijkt het te gaan om nuance verschillen. Het bekende links v. rechts. Mhr v. Galen laat zien hoe de propaganda struct. tot in de haarvaten is doorgedrongen, hij ziet het niet of is er met instemming deelgenoot van. In het beschouwen van o.a. de politiek zien we dat goed. Gewoon links tegen rechts, i.pl.v. een agenda die tegen de wens van de meeste mensen onderweg is naar een EU dictatuur.
youtube.com/watch?v=loiI2UvmxF

indebus boosted

De beoogde toekomstige eerste vrouwelijke Minister President van Nederland heet freule Kajsa Ollongren. Ze is 52, 'van adel' op diverse departementen werkzaam geweest en wethouder in Amsterdam. In 2016 was zij uitgenodigd bij de Bilderberg conferentie, meestal een aanzet tot een rol. Zij demonstreert een grote minachting voor 'het volk' en is overtuigd anti democraat. Als Minister van BZ is er weinig constructiefs uit haar handen gekomen, maar dat geldt voor meer collega's onder wie Rutte.

Vandaag de dag van ‘linkse direkten’. Na de knock out die Bosman en Baudet uitdeelden aan Min. Ollongren, nu de beurt aan Syp Wynia die de klimaat onzin van ‘onze’ regering onderuit haalt. Eindelijk wetenschappers die zich mengen in het debat. Was het voorheen ‘gevaarlijk’ dat te doen, nu keert de wal het schip. Weet u het nog, Nederland van het gas af? Blijkt een regelrechte catastrofe. Terwijl de verhoging van de belasting al is ingezet. Komt dat geld nu bij ons terug?
youtube.com/watch?v=hPJBhfUH7e

indebus boosted

@indebus zowiezomoet je ook kijken wat voor geloof/idiologie mensen hebben je kunt geen mensen binnenhalen die vrouwen en kinderen onerdrukken misbruiken ectr. ik heb het met mijn eigen gen gezien wat dat inhoudt dus stop ermee en probeer onze vrouwen en kinderen een veilige toekomst te geven dat ja dat zijn wij verplicht te doen

Tja, hier schenkt een prominent lid van de PVV ons een helder inzicht in de politiek en hoeven we verder geen supporter van deze partij te zijn om te zien dat hier een 'linkse direkte' wordt uitgedeeld. Heel langzaam krijgen we tegelijk een helder inzicht in ‘ons’ huidige kabinet en weten we hoe de paarden lopen. Ik denk dat we hier niet genoeg kennis van kunnen nemen en tegelijk is het aangenaam dat het in deze kolommen kan worden gedeeld. Genietse!
youtube.com/watch?v=9uFw08AIBT

indebus boosted

Aangifte tegen pensioenfondsen

Er is een belangrijke nieuwe ontwikkeling in de pensioenenkwestie. Bij het Functioneel Parket in Amsterdam is aangifte gedaan tegen de pensioenfondsen wegens valsheid in geschrifte. De reactie van het OM en de politiek kan van groot belang zijn voor alle pensioengerechtigden.

Van: w.b.verwoerdVerzonden: dinsdag 29 oktober 2019 11:24Aan

adbroere.nl/web/nieuws/aangift

Gelezen: ‘Als ik een logeerkamer zou hebben die leegstaat, kan ik iemand die op de vlucht is een dak boven zijn hoofd geven. Als die op een bepaald moment zegt: “ik heb nog familie, gerief, nog wat nichten en tantes, mogen die er ook bij?” Mag van mij. Maar als die groep tegen mij begint te zeggen wanneer ik mijn licht moet uitdoen, wanneer ik moet vertrekken, naar welk programma ik op tv moet kijken, dan denk ik “jongens, we moeten even praten, want dit gaat niet”.’
standaard.be/cnt/dmf20191030_0

De boeren en bouwers van Nederland staan op voor de belangen van de samenleving en daardoor een beweging voor ons allen. I.pl.v. solidariteit ziet de sterke arm niettemin kans om boetes uit te delen…. Pffff
nos.nl/artikel/2308264-politie

Er komen veel aspecten van de huidige situatie in de wereld samen in een helder betoog van de onvolprezen Vandana Shiva. Monsanto en Bill Gates krijgen de status die ze verdienen als de destroyers of humanity. En ook de reporter die door de mand valt; ‘Calling the truth a conspiracy theory’…
youtube.com/watch?time_continu

Show more
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!