De "SP krant" kwam eerder binnen.. Zag maar twee kleine referenties naar klimaatverandering en ook niet echt iets over Europa of internationale solidariteit. Stond ook iets met winst delen met werknemers in maar ging het niet erg op in.

Zag toevallig trouwens ook een "SP journaal" op youtube. Vind het goed dat ze mensen proberen te bereiken.

Follow

Marijnessen stond nogal prominent in de eerste binnenzijde.. Het is toch geen eenvrouwspartij?

En heb beetje het idee dat mensen die denken dat de SP vooral beloftes maakt, een beetje bevestigd in hun blik met deze messaging..

Ook willen ze "meer politie op straat".. Plz no.

Ook veel goede dingen zoals tegen de woningsnood en toeslagenaffaire.. sp.nl/krant

En een artikel met Anand Giridharadas sp.nl/krant/2020/eerlijke-econ (journalist bij NYT, hmm wikipedia zegt voormalig)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!