Valt gewoon goed vegetarisch en veganistisch te eten in Accra. 🤷🏻‍♀️ Blijkbaar is Nico de Ghanese versie van die 'Wij zijn het volk'-lui.
---
RT @vet_bella
Echt die Nico met zijn “ludieke actie”….

GADVERDAMME

Passagiers uit KLM-vliegtuig gezet na protesteren tegen vegetarisch menu | RTL Nieuws rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/
twitter.com/vet_bella/status/1

@joenepraat tere zieltjes.. Ik denk dat het harstikke meevalt met dat verlies van klanten. (hierdoor, tenminste)

@joenepraat hij is "importeur, slachter en vleesleverancier van bijzondere wildsoorten" (volkskrant.nl/nieuws-achtergro )

Ook zag ik Honorary Consul for Bulgaria in Ghana en Ghana-Netherlands Chamber of Commerce

En schrijft artikeltjes o.a. op linkedin. Zoals een waar hij Ghana adviseerd bevolkingsgroei tegen te gaan, of dat Afrika goed op covid-19 gereageerd heeft, dat Ghana een slecht land is kippen te houden. Maar ook wat meer reactionare dingen over hoe vroeger alles simpeler was in Nederland..

@jasper Super relevant. Meer een vleesliefhebber qua financiën dus.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!