De tijdlijn hier stond wel heel stil, tot ik me realiseerde dat ik @mdbraber geblokkeerd had tijdens het testen 😀

@mdbraber ik ga je blocken en muten als test voor 11t -- hou je vast 😀

@mdbraber zie jij in je instance een content report van mijn account?

writing something here to test flagging content from another instance in 11t.

Ook op lokaal grondgebied een account aangemaakt, mijn hoofdaccount blijft voorlopig @jeroensmeets omdat ik de diversiteit daar geweldig vind. Wel een reden om mijn app 11t ondersteuning voor meerdere accounts te geven 😀

@mdbraber ik ben nu in 11t ingelogd op je instance, heel soepel ging dit, server reageert ook lekker snel. Een pluspunten omdat je een nette beschrijving van de instance hebt ingevuld!

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!