Kabuki boosted

Something or someone seems to have brought mastodon.host down. I can't reach it ...

Kabuki boosted

Vanmiddag een workshop Italiaans koken, te combineren met wijnen uit Puglia (italiaanse regio)

Best wel leuk om wakker te worden, te denken "hè, wat is het vroeg?", en je dan te realiseren dat je een uurtje extra hebt gekregen door het ingaan van de wintertijd.

Kabuki boosted

People make fun of how disjointed Trump's speeches are, but I assure you they sound better in the original Russian.

@Gargron The mastodon user count is now somewhere at 940,000. I wonder if the traditional media will start paying some attention when it gets to 1,000,000.

Kom op, beste mensen. Er gebeurt absoluut niet genoeg op de lokale timeline van mastodon.nl !!

My deep respect for Senator Jeff Flakes' criticism of Trump today (I am usually staunchly anti-Republican and disgree with Flake on many subjects)

Als de laatste 18 toots op mijn Local timeline allemaal van mezelf zijn denk ik dat er iets niet helemaal goed gaat ...

What ?? I hope they boo Raikkonen of the podium !!

WOW !! P3 !! Verstappen is so damn good !!

@mdbraber @adam Ok, ik snap het. Dat wordt dus automatisch omgezet.

Hallo @mdbraber Het lukt me niet om Adam Curry ( @adam ) op Mastodon te volgen. Heb je enig idee waardoor dit komt ?

Hoewel er niets mis is met mijn Engels hoop ik op Mastodon wel snel Nederlandstalige contacten te leggen. Het kan namelijk nog wel even duren voor ik mijn vriendenkring heb overgehaald om over te stappen ...

... here in the Netherlands (Europe)

OK. I'm all set for watching the Formula 1 GP in Austin. Not on location, of course, but in front of my television set ...

Ik vraag me af of ik hier op Mastodon vanzelf followers zal krijgen, of dat ik die eerst zelf bij Mastodon moet zien te krijgen ...

Wow, the weather really sucks out here ...

Show more
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!