Ministeries laten zich bijpraten over nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals quantum

Om kennis op te doen over en te anticiperen op nieuwe technologische ontwikkelen, houden de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in november twaalf bijeenkomsten onder de noemer TechNovember*.

kjubits.nl/ministeries-laten-z

Beeld: Pixabay / Frits de Jong

Chinese techbedrijven streven nu ook naar quantumsuprematie

Op 23 oktober bevestigde de Amerikaanse techgigant Google dat het de kracht van supercomputers kan overtreffen. Dat bericht leidde wereldwijd tot veel ophef. Ook in China. De Chinese techreuzen Alibaba en Baidu hebben nu aangekondigd de strijd aan te willen gaan met Google en ook te streven naar quantumsuprematie.

kjubits.nl/chinese-techbedrijv

Beeld: South China Morning Post

Quantumtechnologie ook op Jaarcongres ECP van de partij

Volgende week donderdag, 14 november, wordt in de Fokker Terminal in Den Haag de 22ste editie gehouden van het ECP Jaarcongres. Het thema van het congres is ‘Toekomst van de Informatiesamenleving’ en ook quantumtechnologie komt aan de orde.

kjubits.nl/quantumtechnologie-

‘Quantum is onze toekomst’

Khalil Rouhana, adjunct-directeur-generaal van het DG CONNECT (Directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie) bij de Europese Commissie, gaat in een recente blog in op de Europese ontwikkelingen met betrekking tot quantumtechnologie. “Quantum is onze toekomst”, aldus Rouhana.

kjubits.nl/de-toekomst-van-eur

Beeld: Jai79 / Pixabay

‘Federale overheid VS moet meer investeren in onderzoek en technologie’

Om haar technologische voorsprong te behouden, zou de federale overheid in de Verenigde Staten meer geld beschikbaar moeten stellen voor onderzoek en ontwikkeling naar militaire toepassingen. Dat zei Michael Brown, directeur van de innovatie-eenheid (DIU) binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie.

kjubits.nl/federale-overheid-v

Een zegen en een vloek

Deze zomer was ik, net als elke twee jaar, enkele dagen in Waterloo nabij Toronto bij het Institute for Quantum Computing (IQC) om een bijdrage te leveren aan een workshop over cryptografie en standaardisatie.

Blog van Arjan Widlak

kjubits.nl/een-zegen-en-een-vl

Beeld: Russell Holden / Pixabay

QuTech haakt aan bij Chicago Quantum Exchange

Sinds kort is QuTech, een samenwerkingsverband tussen de TU Delft en TNO, aangesloten bij de Chicago Quantum Exchange. De Chicago Quantum Exchange wil ‘s werelds toonaangevende wetenschappers en organisaties uit de publieke en private sector samenbrengen om grote stappen te zetten als het gaat om quantumtechnologie.

kjubits.nl/qutech-haakt-aan-bi

Beeld: Chicago Quantum Exchange

Fieldlab als verbinder en versneller

Hoe zorg je ervoor dat partijen aanhaken bij innovaties en bij nieuwe technologieën? Wat betreft Jacqueline Schardijn kan dat eigenlijk alleen maar als je alle partijen uit de keten bij elkaar brengt en hen samen laat werken. Bij InnovationQuarter gebruiken ze daarvoor onder meer de fieldlabmethode; een kenniscentrum waarbij er in gezamenlijkheid gewerkt wordt aan r&d rondom een specifiek thema.

kjubits.nl/fieldlab-als-verbin

Beeld: Arek Socha / Pixabay

Robbert Dijkgraaf: ‘Met quantumtechnologie hebben we goud in handen’

Nederland staat hoog aangeschreven als het gaat om de ontwikkeling van quantumtechnologie. Vooraanstaand wetenschapper Robbert Dijkgraaf is daar reuze trots op. Tegelijkertijd maakt hij zich zorgen. Met name over de mogelijke braindrain van Nederlandse quantumonderzoekers naar het buitenland. “Ik hoop dat ook de Nederlandse regering inziet dat zij goud in handen hebben.”

kjubits.nl/robbert-dijkgraaf-m

Beeld: Andrea Kane

Google en IBM bekvechten over quantumsuprematie

Een maand geleden meldden verschillende media dat Google in staat zou zijn om de kracht van supercomputers te overtreffen. Google hield zich lang stil, maar heeft vandaag het bericht bevestigd. IBM is niet echt onder de indruk van de prestaties van haar concurrent.

kjubits.nl/google-en-ibm-bevec

Beeld: Google

‘In principe schenden zorgverleners hun plicht nu al’

In een artikel over post-quantum-encryptiemethodes in NRC Handelsblad van vrijdag 18 oktober, wordt ook Tanja Lange geciteerd. Lange, hoogleraar cryptografie aan de TU Eindhoven, reageert onder meer op een rapport van het National Academy of Sciences, waarin besproken wordt hoe groot de kans is dat in het komende decennium quantumcomputers de huidige encryptie breken.

kjubits.nl/in-principe-schende

Beeld: rawpixel / Pixabay

Zorgen over eventuele kennisvlucht Nederlandse quantumwetenschappers

Robbert Dijkgraaf, directeur van en Leon Levy Professor bij het Institute for Advanced Study in Princeton, is ervan overtuigd dat quantumtechnologie de toekomst is. Hij maakt zich wel zorgen over een eventuele uittocht van quantumwetenschappers uit Nederland. “Wij hebben een soort Ajax. We zijn blij dat het goed gaat, maar bezorgd dat ze worden weggekocht.”

kjubits.nl/zorgen-over-eventue

Beeld: Ben Koorengevel / Unsplash

Ook quantum speelt rol in kennis- en innovatieagenda’s

Gisteren (17 oktober) heeft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat de definitieve kennis- en innovatieagenda’s (KIA’s) voor de jaren 2020-2023 naar de Tweede Kamer gestuurd. Ook quantumtechnologie speelt een rol in die KIA’s.

kjubits.nl/ook-quantum-speelt-

Beeld: Topsectoren.nl

Presentatie agenda Europees quantumbeleid

Op dinsdag 29 oktober, op de eerste dag van de internationale conferentie Inside Quantum Technology EUROPE in Den Haag, zal Pascal Maillot de agenda met betrekking tot het Europese quantumbeleid presenteren.

kjubits.nl/presentatie-agenda-

Beeld: NakNakNak / Pixabay

QuSoft en ABN AMRO doen aftrap disQover-project

Vorige week dinsdag (8 oktober) is de feitelijke aftrap verricht van disQover, het gezamenlijke project van QuSoft in Amsterdam en ABN AMRO. De bekendmaking van het project vond een maand eerder plaats, tijden het congres Quantum Tech in Boston.

kjubits.nl/qusoft-en-abn-amro-

Beeld: ABN AMRO

Groot sprekersveld tijdens IQT Europe The Hague

Tijdens de tweedaagse internationale conferentie Inside Quantum Technology EUROPE, die op dinsdag 29 en woensdag 30 oktober in Den Haag wordt gehouden, geven een kleine zestig sprekers acte de présence.

kjubits.nl/groot-sprekersveld-

Beeld: Louwman Museum

Eerste Irispenning uitgereikt aan Robbert Dijkgraaf

Gisteravond heeft Robbert Dijkgraaf in de Ridderzaal in Den Haag de eerste Irispenning in ontvangst genomen tijdens de Avond van Wetenschap & Maatschappij. Dijkgraaf kreeg de prijs, een penning en een geldbedrag van tienduizend euro, voor excellente wetenschapscommunicatie.

kjubits.nl/eerste-irispenning-

Beeld: Twitter/ Andrea Maier

Financiering voor onderzoek naar optimalisatie van quantumalgoritmen

Stacey Jeffery, sinds janauri 2017 bij QuSoft in Amsterdam als senior onderzoeker bij CWI, heeft (een KLEIN-)financiering vanuit het NWO ontvangen om een project op te starten waarbij zij onderzoek doet om algoritmen voor quantumcomputers te optimaliseren.

kjubits.nl/financiering-voor-o

Beeld: QuSoft

Anticiperen op het grote onbekende

Als je de verhalen mag geloven, dan biedt quantumtechnologie met name voordelen. Toch kleven er ook nadelen aan. Zo wordt ervan uitgegaan dat quantumcomputers straks in staat zijn huidige cryptografische protocollen kunnen kraken. Onder meer bij TNO wordt daar op geanticipeerd.

kjubits.nl/anticiperen-op-het-

Beeld: Arek Socha / Pixabay

De impact van quantum voor banken en financiele instellingen

Op vrijdag 8 november wordt in Amsterdam (Allard Pierson) een conferentie gehouden, waarbij de uitdagingen en impact van quantum computing voor de bankenwereld en de financiële wereld centraal staan.

kjubits.nl/de-impact-van-quant

Show more
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!