@rghvdberg Hallo Rob,
Speel gitaar (klassiek en pop/rock/blues) en zing én vind het leuk om dat op te nemen. Gebruik Audacity en Cubase. Hoop via jou meer info te vinden over opnemen en bewerken bijvoorbeeld. Mvg, Leo

Ran into . Registered into mastodon.nl so I'am Dutch. I do have a problem finding my way since it is necessary to register for every instance you're interested in which implies lots of nicknames and email addresses. Looking at this section (), next to introducing myself, I hope to find a way to follow some of the fields I'm interested in: @sourcewware, @IT, @national/international political news, @ art, @ graphics, @music (e.g. blues, rock). KR, Leo

lpvmc boosted

I have a bunch of friends from Twitter joining Mastodon tonight so I made a quick guide to how the site works. Making it public so anyone can see/boost it if it's helpful. If you have any questions feel free to ask!

lpvmc boosted

Haagse werkelijkheid: Afschaffing van de dividendbelasting is onhoudbaar.

Vanaf 2020 gaat jaarlijks zo’n 2 miljard euro naar buitenlandse beleggers.

Een coalitie die een Oranjegevoel opeist, dat moet een misverstand zijn.

nrc.nl/nieuws/2018/08/21/waaro

@ashfurrow I am registered for two instances already and am running out of e-mail addresses and nicknames. I would like to see what is going on in Technolgy though. I can wait to see something coming along in the global timeline but there will be a simpler way, right. Thanks in advance, Leo.

@zandbelt Dank voor de tips. ga ze voorlopig eens uitproberen. Mvg

@mdbraber Twee registraties zijn niet nodig toch? Moet nog uitzoeen hoe ik bij andere instances terecht kom, hoe ik ze kan 'wissen' etc. Kortom nog veel te doen. Weet al wel dat ik dit een leuke site vind.

Climate-change, reading, art, linux (although an absolute beginner). Do you know Fosstodon? Search it.

KR, Leo

@mdbraber Via de iPhone meld ik mij aan bij mastodon.social en zie veel toots van Eugen@Gargon. Overigens kan ik jou er ook vinden, dus lijkt me alles goed. Zelfde gegevens voor de 'registratie' via iPhone werken om mastodon op de pc te openen. A demain.

@mdbraber Hallo Maarten,
I heb nu opnieuw geregistreerd via de iPhone (zelfde gebruikersnaam, mailadres, maar ander wachtwoord; wachtwoord veranderen via iPhone lukte niet). Na aanmelding moet ik opnieuw beginnen neem ik aan. Krijg in ieder geval een heel ander scherm dan voor de hernieuwde registratie. Zie ook mijn eerdere toots niet. Kun jij me helpen om dat op te lossen? Mvg, Leo

De EU vergadert op twee locaties (Brussel, Straatsburg) wat handenvol geld kost én aantoont dat individuele belangen (Frankrijk) nog de bovenhand spelen. Kunnen wij niet een actie starten om daaraan een einde te maken? Meer info: nytimes.com/2017/07/11/world/e

Dacht hier wel een instance '(internationale)politiek te vinden of 'nieuws'. iemand een tip?

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!