Fixed a cache problem on the server and updated this instance to v1.6.1

Als je actief bent als Nederlander op Mastodon zeg Joe! ☝️👋

Mastodon.nl runt nu op versie 1.3.3 (duurde maar een paar minuten, maar moest het nog wel even melden :-)

We gaan de komende minuten mastodon.nl upgraden naar v1.3.3 - stand by!

Mastodon v1.3.3 just got released. I'll look into it and probably upgrade over the weekend. There are no user-facing changes, so all should remain the same if you're using mastodon.nl github.com/tootsuite/mastodon/

Er zijn een aantal bekende issues met Mastodon v1.3.1 - laat het weten mocht je hier last van hebben, laat het ons weten! github.com/tootcafe/discussion

mastodon.nl draait nu op v1.3.1 (alhoewel de instance per abuis nog aangeeft 1.3.0). Zie hier voor wat er verandert is: github.com/tootsuite/mastodon/

OK - dat was een eerste vuurdoop in "hoe run ik een instance" inclusief helaas wat downtime. So far lijkt het allemaal weer te werken, maar ik ben nog bezig om te bekijken hoe een instance als deze het meest betrouwbaar gedraaid kan worden. Alle tips, suggesties en ideeen zijn natuurlijk welkom!

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!