Follow

Mastodon.nl community - I'm looking for someone to take over maintenance and hosting of mastodon.nl as I'm focusing on other projects. If you're interested send me an e-mail at mdbraber@mastodon.nl

@mdbraber @admin Maarten zoekt een nieuw thuis voor mastodon.nl, misschien iets voor jou?

@mdbraber @rejo@mastodon.zenger.nl @rejozenger @RicoBrouwer misschien weten jullie iemand die Mastodon.nl wil overnemen?

@mdbraber @hans weet je toevallig iemand die mastodon.nl kan overnemen?

@mdbraber @xvilo misschien iets voor jou? Mastodon.nl zoekt een nieuw thuis.

@Jelv @mdbraber Ik weet niet hoe groot mastodon.nl is, opzich lijkt het mij leuk. Helaas is deze instance al duur genoeg en word voor 99% uit eigen zak betaald.

@Maarten Ik ben wel benieuwd naar wat stats + kosten, mag eventueel prive. Dan kan ik het in overweging nemen :)

@xvilo @mdbraber als je een @Liberapay account aanmaakt kan ik wel een kleine bijdrage leveren.

@Jelv @mdbraber @Liberapay Ja die heb ik al, maar die is voornamelijk voor de huidige instance: liberapay.com/xvilo/

De upkeep is tegenwoordig ongeveer 12 -> 15 euro per week. Ik heb wat geluk met dat ik bij @transip werk en zo wat korting heb :awesome_rotate:

@xvilo @Jelv @Liberapay @transip ik heb je ook een mail gestuurd met meer details - maar upkeep via Contabo is 9eu/maand. 1880users, 280 actief.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!