Follow

Ook op 21 maart, de eerste twee delen van een serie -workshops tijdens onze bijeenkomst in Utrecht. nllgg.nl/bijeenkomst/20200321
---
RT @MagPi_NL
De Raspberry Pi bestaat vandaag 8 jaar. Wil je meevieren? Dat kan op de AmsterJam op 7 maart (eventbrite.co.uk/e/amsterjam-t), de CoderDojo Baarle Raspberry Birthday party op 7 maart (eventbrite.nl/e/tickets…
twitter.com/MagPi_NL/status/12

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!