Ludo Arts boosted

Ik moet er nog de tijd voor vinden, maar ik ga ook eens uitzoeken wat er allemaal komt kijken bij een eigen Mastodon-server.

Geavanceerde webomgeving inschakelen in mastodon! Dan kun je gebruikmaken van meerdere kolommen.

Eerste indruk van is behoorlijk positief. Bevalt me wel hier. : Facebook en LinkedIn liggen al links. Wellicht laat ik Twitter daar binnenkort ook wel liggen. ;-)

die delete and redraft functie vind ik wel handig als je een tikvout hebt gemaakt ;-)

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!