T-cellen lijken belangrijker bij bestrijding coronavirus dan gedachtย 
Een coronavaccin dat het afweersysteem specifiek instrueert om T-cellen aan te maken in plaats van antistoffen, geeft goede bescherming in een muismodel. Dat schrijven onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Nature Communica
medicalfacts.nl/2022/08/01/t-c
&LifeSciences

Follow

@MedicalFacts Ehhrrrmm. Wat doen T-cellen ook alweer? Dit is een soort waarheid als een koe en verstoken van een Eureka momentje. ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

ยท ยท Twidere for Android ยท 0 ยท 0 ยท 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!