Follow

RT @NLLGG@twitter.com
Checklist voor komende zaterdag:
βœ… Sprekers geregeld
βœ… Programma online
βœ… Weersverwachting goed: 🌧
βœ… Koffie, thee en broodjes πŸ₯ͺ besteld
βœ… Social media aankondigingen πŸ“£

Waarvoor? Een leuk πŸ†“ dagje 🐧 / in natuurlijk!

β„Ή nllgg.nl/bijeenkomst/20190316

Β· Β· Moa Β· 0 Β· 0 Β· 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!