Follow

"Uw [...] wordt zo spoedig mogelijk behandeld." Maar wat is "zo spoedig mogelijk"? Deze week, in de komende weken, binnen uiterlijk 8 werkdagen, ergens in de komende maanden? Zo niks zeggend. Geef je klant/vraagsteller duidelijkheid.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

Mastodon-instance voor de Nederlandse gemeenschap, maar open voor iedereen. Voertaal voornamelijk Nederlands en Engels.


Mastodon instance for the Dutch community, but open to anyone. Primary languages Dutch and English.

Maintained by mdbraber@mastodon.nl / Hosting kindly offered by Stek.io and Azure