Hoe kom je er op? Comazuipen niet meer hip genoeg? Natuurlijke selectie op z'n best?
---
RT @dvhn_nl
De medici van het Endoscopiecentrum in het Universitair Medisch Centrum Groningen zijn de afgelopen weken druk geweest met het verwijderen van bierdoppen uit slokdarmen en magen. Het is een rechtstreeks gevolg van het nieuwe populaire drankspel. buff.ly/3gUNXmK
twitter.com/dvhn_nl/status/138

@rvansleen Amstel had vroeger de zogenaamde 'fliptoppers'. Kroonkurk met een grote lip eraan als je daar je duim achter zette, was die zo open., Maar verwijderen uit je maagdarmkanaal.. das wel wat anders

Follow

@Wiert ik kan zo nog wel een paar dingen verzinnen wat je wél kan doen met bierdoppen. Doorslikken komt niet op dat lijstje voor.

@rvansleen klopt, maar één keer verwijderen in ziekenhuis lijkt me goede les, doe je noot weer

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!