Follow

RT @mchndrks
Jumbo heeft als proef kleine camera’s in het gangpad van de chips en de wijnen geplaatst om te checken of de producten nog wel op voorraad zijn. Met bijdrage van @brenno en ondergetekende.
omroepbrabant.nl/nieuws/339092

@rvansleen Hmm.. Zijn daar geen andere oplossingen voor te bedenken? Kan zo’n camera niet naar binnen kijken ipv. naar buiten? Kan het met rfid? Of gewoon de vakkenvullers die het in de gaten houden..

@ruud Tsjah, ik zou zeggen dat je daar personeel voor hebt. Het computersysteem in de kassa houd al bij wat er verkocht wordt, weet ook hoe je voorraad is. Dus het moet dan uit te vogelen zijn hoe vol een schap is. Camera's zou wel het laatste zijn waar je aan kunt denken.

@rvansleen echt een verhaal wat zeker riekt. Je weet hoeveel wijn er binnenkomt, hoeveel flessen. Bij de kassa wordt er gescand, als je die cijfers vergelijkt, kom je er toch achter hoeveel wijn er in de schappen staat. Dit is een jaren vijftig verhaal van Jumbo.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!