Dat jongerenwerkers veel kunnen betekenen voor de jeugd, zou iets logisch moeten zijn. Helaas is dat in de praktijk vaak nog niet het geval. Expertise, (wil tot) inzet, (financiële) begeleiding mist. Zien dat hier in o.a. zeer duidelijk.
---
RT @Matthijs85@twitter.com
Hoe jongerenwerkers buurten veiliger maken: nos.nl/nieuwsuur/artikel/23084
twitter.com/Matthijs85/status/

"In totaal werd er 87x proces-verbaal opgemaakt waarvan 67x voor het vasthouden van een elektronisch apparaat onder het rijden." - jammer dat het nodig is, maar zie het dagelijks gebeuren 112groningen.nl/Groningen/nieu

Moest via een zoekmachine er weer achter komen wat de nieuwe naam van De in ook al weer was. Blijf er bij dat "Spot Groningen" een domme naam is.

RT @opwgroningen@twitter.com
Wauw! Vanmiddag hebben we al drie huisjes overeind gezet. Er moet nog zeker het nodige gebeuren. Morgen en overmorgen dus flink aan de slag. Kom jij mee helpen? Vanaf 10:00 achter Antillenstraat 7 - onder de poort door en dan zie je ons wel :-)

Vanmorgen dochterlief bij het bed: "Papa, mijn bed schudde helemaal en nu ben ik wakker", twee uur later was ze nog van slag. Dus ook in Stad.

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!