Show more

Moest via een zoekmachine er weer achter komen wat de nieuwe naam van De in ook al weer was. Blijf er bij dat "Spot Groningen" een domme naam is.

Watched @SimoneGiertz@twitter.com latest video, where she tells that she couldn't imagine collaborative achievements w/o . I understand they sponsored her video and all, but there are better, non-proprietary and not-data-mongering alternatives like @Nextclouders@twitter.com available, folks.

Sommige mensen slaan echt door in auto-responders. "Vanwege een naar griepje kan ik je mail niet beantwoorden". Mail betekent niet dat je overal altijd instant op hoeft te reageren.

Zorg voor ouders door de diverse instanties laten vaak ook te wensen over. Gemeentes doen hun best, maar zitten met grote tekorten. Dus personeel dat zorg moet bieden, hebben daar te weinig ruimte voor. Kwaliteit heeft daar uiteraard onder te leiden.

Als die eerste opties niet (voldoende) helpen, zoeken naar andere school. Veel reguliere scholen houden zij-instroom tegen. Dan maar naar SBO? Met alle implicaties van dien. Sociaal, financieel, vervoer, enzovoorts. Je moet het als ouder maar aankunnen.

Ouders worden met de rug tegen de muur gedrukt. School acht zich niet in staat om de juiste zorg te bieden. Als je kind niet past in het stramien van de school, gaat dat al heel snel. Welke keuzes heb je werkelijk? Beetje ondersteuning in de klas? Andere groep? Andere school?

De ene leerkracht is de andere niet. Er zijn sterke leerkrachten die het prima aan kunnen. Maar dat valt en staat met de ondersteuning en vertrouwen vanuit de school. Anderzijds worden klassen volgepropt, ruimte voor zorg wordt daardoor ook bemoeilijkt.

Er zit nogal een rompslomp aan vast om kinderen en leerkrachten goede ondersteuning te geven. Budget van meerdere zorgkinderen kan bijv niet gecombineerd worden voor 1 ondersteunde kracht. Dus heb je meerdere hulpkrachten in een klas.
---
RT @De_Monitor@twitter.com
Scholen kunnen zorgleerlingen niet aan en sturen ze door naar het speciaal onderwijs, zo meldt @ReporterRadio1. ‘Niet elke reguliere school is in staat om me…
twitter.com/De_Monitor/status/

First time I saw the thumbnail of this movie, I thought "hey, is that @donttrythis@twitter.com?" But it's @BillMurray@twitter.com. 😅 imdb.com/title/tt8695030/

Psst @rtvnoord@twitter.com, bij Creative Commons BY-SA 4.0 dien je eigenlijk naar de licentie te linken. (creativecommons.org/licenses/b)

Vanmorgen, ik wacht met auto om een druk fietspad over te kunnen steken. Moment komt, ik geef gas, schrik me te pletter, want bijna een op mijn motorkap. Slimmerik had bedacht om tegen de rijrichting in, het fietspad op te willen gaan. En dan verontwaardigd doen.

RT @fsf@twitter.com
Richard M. Stallman has resigned as FSF president and from the board of directors: fsf.org/news/richard-m-stallma

RT @NLLGG@twitter.com
21 september, in Utrecht, de sessies op een rijtje:
Workshop Kubernetes
Hyperledger Fabric Blockchain
Xibo Digital Signage
Linux op je router
Manjaro met XFCE
Open source applicaties op je Android
nllgg.nl/bijeenkomst/20190921

Symptoombestrijding: oorzaak ligt bij armoede, met alle gevolgen van dien. Kinderen leren groente telen is daar niet de oplossing voor.
---
RT @dvhn_nl@twitter.com
De Tweede Kamer daagt gemeenten in krimpgebieden uit het belang van een gezonde leefstijl bij de inwoners tussen de oren te krijgen buff.ly/2N69NFD
twitter.com/dvhn_nl/status/117

"Uw [...] wordt zo spoedig mogelijk behandeld." Maar wat is "zo spoedig mogelijk"? Deze week, in de komende weken, binnen uiterlijk 8 werkdagen, ergens in de komende maanden? Zo niks zeggend. Geef je klant/vraagsteller duidelijkheid.

Juist, want korten werkt altijd zo goed. Is dat werkelijk hoe je ouders helpt om hun kinderen uit het criminele circuit te houden?
---
RT @avrotrosradar@twitter.com
Ouders die de opvoeding laten versloffen en hun kind laten ontsporen, moeten dat voelen in hun portemonnee, vindt regeringspartij VVD.

radar.avrotros.nl/nieuws/item/
twitter.com/avrotrosradar/stat

RT @thijsniemant@twitter.com
Je richt een bureau op om ICT-projecten onafhankelijk te toetsen.
Dat bureau doet z’n werk goed.
Dus ga je het bureau tegenwerken.

nrc.nl/nieuws/2019/09/04/kriti

RT @bitsoffreedom@twitter.com
Heb je naar aanleiding van @avrotrosradar@twitter.com je Nextdooraccount ge-deactiveerd? Zorg dat ze ook al je gegevens verwijderen!
Lees hier hoe!⤵️

If an admin of a proprietary closed silo social network had treated me like the admin of todon.nl treated me the last 24 hours....

- my account silenced without clear explanation and warning
- t&c changed/amended without notification
- account suspension within 12 hours.... starting in the evening.... in a weekend
- export of my data did not work, i notified admin before account suspension was complete, no response
- no effort shown yet to help get my data back

todon.nl not recommended

Show more
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!