Show more

RT @aral
Wow, today I learned that a $12 digital pregnancy test is a tiny computer that reads the results of a $0.20 regular pregnancy test for you.

👆thread 👇 twitter.com/Foone/status/13017

RT @mikko
«The hacker got access to the Twitter credentials when he found a way into Twitter’s internal Slack messaging channel and saw them posted there, along with a service that gave him access to the company’s servers», says New York Times.

RT @mboelen
Looking for a @gentoo package maintainer for Lynis - a great to way to contribute to an open source project and spread usage on your favorite OS. Anyone interested to help?

RT @Consumentenbond
Is je lief? 🔒 We hebben een aantal eenvoudig te installeren programma's verzameld, waarmee je zonder veel moeite je online privacy verbetert. Bovendien zijn ze allemaal gratis.

🛡️ Check hier onze aanbevelingen:
consumentenbond.nl/internet-pr

RT @MainavdZwan
Hele foute trend die grote datacentra. Ondermijnt klimaatdoelen en draagvlak. Oplossingen: 1) geen nieuwe centra tot NL op 100% duurzaam energie zit 2) stop vrijstelling energiebelasting grootverbruikers - het beloont slecht gedrag en is ronduit oneerlijk
nrc.nl/nieuws/2020/06/22/datac

Jonge kinderen (4-10) die weliswaar buiten zijn, maar alleen maar bezig zijn met Tik Tok op hun eigen(!) telefoon... Ze kunnen zichzelf niet meer vermaken. 😧

RT @FloripasDeLaban
Er is een podcast van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen over autistische kinderen die niet naar school durven. Pedagogen pakken die kinderen vervolgens hardhandig aan en zijn daar trots op. Let op: autisme en kindermishandeling in dit draadje twitter.com/FloripasDeLaban/st

Yo, webdesigners. Als je wilt dat je site (-elementen) een witte achtergrond heeft, definieer dat dan. Gebruikers kunnen de default in hun aanpassen, wat andere resultaten laat zien dan op jouw computer.

"Jouw Javascript-functionaliteit in je browser is uitgeschakeld." ... Ik wist niet dat ik Javascript-functionaliteit heb. Laat staan dat het uit geschakeld is in mijn browser.

RT @ictnieuws
Arda Gerkens leidde in 2008 als Tweede Kamerlid de parlementaire werkgroep ICT-verspilling. In 2014 werd ‘commissie Elias’ ingesteld om problemen rondom ICT-projecten te onderzoeken. Nu ligt er wéér een oproep. "Het is een herhaling van zetten." agconnect.nl/artikel/kamer-moe

RT @HGL_JanBeekman
Afgelopen weekend grote illegale dumping sloopafval aan Waterhuizerweg, Haren @GR_Landschap. Veel kenmerkende spullen. De zaak is in onderzoek bij , ruimt op, de belastingbetaler draait hier voor op, u en ik dus. Tips 0900-8844. @boahgl

RT @privacyfirst
Ter bestrijding van corona in openbare gelegenheden (maar ook scholen en openbaar vervoer) is vooral goede ventilatie cruciaal. Er dreigt nu echter overal surveillance te worden opgetuigd, zogenaamd "vrijwillig", "tijdelijk" of "anoniem", maar vooral onnodig en disproportioneel. twitter.com/parool/status/1268

RT @fkarlitschek
Today 4 years ago 12 people founded Nextcloud to create a complete Free and Open Source alternative to centralize proprietary cloud services and open core competitors. Together we achieved a lot more then what I dreamed of. Thanks to everyone who is contributing.

RT @nixcraft
Zoom says they won't encrypt free calls so Zoom can work more with the FBI. bloomberg.com/news/articles/20 Well at least he is honest. Only paid customers will get encryption. Remember, Zoom is totally closed source. So you can't trust their encryption to begin with.

RT @danielverlaan
Belangrijke overname in de tech: Zoom koopt Keybase op, het gerenommeerde platform voor versleutelde berichten en documenten.

Zoom wil de encryptietechnologie van Keybase gaan inzetten om veilig videobellen met end-to-end-encryptie mogelijk te maken:

blog.zoom.us/wordpress/2020/05

RT @overlistener
1/ Meneer X was ZZP-er. Of geweest zou ik moeten zeggen, want hij was door de economische crisis van 2008 noodgedwongen gestopt. Zijn laatste opdracht was al een jaar geleden geweest en die had zich ook niet uitbetaald.

RT @basvansluis@twitter.activitypub.actor
Dat de techniek hapert lijkt mij niet het meest nieuwswaardige feit van de benoeming van de nieuwe GroenLinks-wethouder voor Groningen. Wel dat 20 (!) van de 44 raadsleden tegen de benoeming van @IsabelleDiks@twitter.com hebben gestemd. dvhn.nl/groningen/Techniek-hap

Show more
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!