Monk Fled Thailand for ‘Insulting’ King

Phra Panya said he disagreed with the law because it granted His Majesty the King the power to appoint or remove key positions in the national Buddhist hierarchy, which he saw as a blurred line between the church and the state. He made clear of his objection in those Facebook posts.
(…)
Due to legal concerns, Khaosod English cannot republish his comments in full.

De gemeente Nijmegen heeft zo'n twintig bordjes met het beleefde voorstel: "Neem je fiets naar beneden a.u.b." op een fietsbrug (snelbinder) geplaatst. Dat werkt redelijk. Voorheen stonden er drie fietsen naast elkaar, zodat er weinig overbleef voor voetgangers. Het is wel interessant om te weten wat de karakteristieken zijn van de mensen die hun fiets nu toch nog hier plaatsen. 😀

If it wasn't for Corona, the "walk of the world", "de Vierdaagse" would be waving through my city Nijmegen and its surroundings.
Now it is relatively quiet.
Some people celebrate these days anyway by putting the "Vierdaagse" flag on their house.
Other people welcome all who are coming to Nijmegen with a real Dutch welcome:

Welcome
Moderate your speed
Clean up your mess
Show respect

😂 😭

Net deze brief gekregen van mijn autoverzekering: er zijn gegevens van verzekerden gestolen.

Poeh, wat een pil! Niet echt om voor het slapen gaan te lezen.
Maar ik ga er wel aan beginnen.

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!