Stop5G België: “Doen alsof je naar burgers luistert is erger dan ze negeren”

Ook in België wordt duidelijk zichtbaar dat de kloof tussen burgers en politieke besluitvormers rondom 5G steeds groter wordt. Het Collectief Stop5G.be werd in november 2019 opgericht naar aanleiding van de overhandiging v

stralingsbewust.info/2021/07/3

Groen licht voor 5G gebaseerd op frauduleus rapport

Vera Verhagen en Elze van Hamelen bestudeerden het rapport '5G en Gezondheid' van de Gezondheidsraad en concludeerden dat er heel wat mis is met de conclusies in dit rapport. Vera Verhagen is sociaal psycholoog en is als onderzoeker ve

stralingsbewust.info/2021/07/2

Groen licht voor 5G gebaseerd op frauduleus rapport

Vera Verhagen en Elze van Hamelen bestudeerden het rapport '5G en Gezondheid' van de Gezondheidsraad en concludeerden dat er heel wat mis is met de conclusies in dit rapport. Vera Verhagen is sociaal psycholoog en is als onderzoeker ve

stralingsbewust.info/2021/07/2

Stichting Stop5GNL teleurgesteld in Uitspraak Hoger Beroep tegen de Nederlandse staat

Op 4 mei 2020 vond een kort geding plaats van de stichting Stop5GNL tegen de Nederlandse staat om de uitrol van 5G stop te zetten vanwege te grote gezondheidsrisico's. Na een teleurstellende uitspraak op 2

stralingsbewust.info/2021/06/1

Meeste reacties van burgers bij internetconsultatie over 5G-frequenties terzijde geschoven

De rijksoverheid doet helemaal niets met de input van burgers bij diverse telecomonderwerpen in internetconsultaties. Dat blijkt uit de bestudering van informatie uit een WOB-ver

stralingsbewust.info/2021/06/0

-verzoek

Uitgebreid en informatief interview over 5G en gezondheid in Café Weltschmerz

Café Weltschmerz publiceerde vandaag een interessant interview van Jan van Gils met Rob van der Boom en Rob Verboog over 5G en gezondheid. Ze brengen de huidige stand van zaken in beeld voor wat betreft o.

stralingsbewust.info/2021/04/1

Debat over Initiatiefvoorstel Pilot Meld- en Informatiepunt stralingsklachten in gemeente Zeist

Burgerinitiatief Stralingsbewust Zeist is inmiddels al ruim een jaar actief om te zorgen voor meer bewustwording over de gezondheidsrisico's van straling in

stralingsbewust.info/2021/04/0

Raad van State benoemt wetenschappelijke verdeeldheid over ICNIRP-blootstellingslimieten

Op 24 maart 2021 heeft de afdeling bestuursrecht van de Raad van State uitspraak gedaan over een herzieningsverzoek met betrekking tot een eerdere uitspraak vorig ja

stralingsbewust.info/2021/03/2

Hoger Beroep Stichting Stop5GNL in eindfase

Persbericht van Stichting Stop5GNL:

Stichting Stop5GNL heeft het schriftelijk slotpleidooi in het hoger beroep tegen de Staat op 9 maart jl. ingediend. Het Gerechtshof zal na 23 maart een datum bepalen waarop uitspraak -“arrest”- gedaan zal worden.

Van een openbare zitting moest helaas, door omstandigh

stralingsbewust.info/2021/03/1

Oproep voor inwoners uit o.a. Best: meld bijzondere gezondheidsklachten in afgelopen maanden

Bericht voor (stralingsgevoelige) inwoners uit de gemeenten Best, Vlissingen en Houten:

In de afgelopen 12 maanden kregen wij (en andere organisaties) r

stralingsbewust.info/2021/03/1

#'snachts

Interview over 5G met epidemiologen Dr. John Frank en Dr. Anthony Miller op 22 maart (Zoom)

Op maandag 22 maart organiseert Dr. Devra Davis van Environmental Health Trust een interview met de wereldberoemde epidemiologen Dr. John Frank en Dr. Anthony Miller:
Better Safe Than Sorry:
5G H

stralingsbewust.info/2021/03/1

Heldere informatie om het onderwerp 5G en alle implicaties weer bespreekbaar te maken

Terwijl in het afgelopen jaar alle aandacht begrijpelijkerwijs op corona was gericht, is het onderwerp 5G zo goed als van de agenda gevallen. Dat is niet terecht, want de uitrol van dit nieuwe generati

stralingsbewust.info/2021/03/0

Tweede Kamerverkiezingen 2021 en gezondheidseffecten van EMV

Binnenkort zijn er weer verkiezingen. Veel mensen maken gebruik van stemwijzers om hun partijkeuze te bepalen. Maar daar wordt doorgaans geen aandacht gegeven aan gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden. Elektrogevoeligen zijn daar juist wel in geïnteresseerd en daarom geven we hieronder een kort overzicht van de aandacht hiervoor

stichtingehs.nl/blog/tweede-ka

Tweede Kamerverkiezingen 2021 en gezondheidseffecten van EMV

Binnenkort zijn er weer verkiezingen. Veel mensen maken gebruik van stemwijzers om hun partijkeuze te bepalen. Maar daar wordt doorgaans geen aandacht gegeven aan gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden. Elektrogevoeligen zijn daar juist wel in geïnteresseerd en daarom geven we hieronder een kort overzicht van de aandacht hiervoor

stichtingehs.nl/blog/tweede-ka

Stralingsbewust Stemadvies Tweede Kamerverkiezingen

Op woensdag 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. We hebben een vragenlijst gestuurd naar alle 37 deelnemende politieke partijen om te informeren naar hun standpunt inzake de aanpak van de gezondheidsrisico's door straling.

I

stralingsbewust.info/2021/03/0

's

Stralingsdeskundige op kandidatenlijst bij politieke partij Trots op Nederland

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen zijn we op zoek naar stralingsbewuste politieke partijen. Voor zover ons bekend is Trots op NL de enige partij die een stralingsdeskundige op de kandidatenlijst heeft staan: dr

stralingsbewust.info/2021/03/0

Protest tegen internetsatellieten SpaceX & Oproep om open brief aan Elon Musk mede te ondertekenen

Eind februari kwam in het nieuws dat het commerciële ruimtevaartbedrijf SpaceX van plan is om in de tweede helft van 2021 te gaan starten m

stralingsbewust.info/2021/03/0

Prof. Kromhout bij Omroep Gelderland kritisch over kabinetsreactie op Advies Gezondheidsraad

Op 25 februari zond Omroep Gelderland een interessante en evenwichtige reportage uit over straling. In deze aflevering van de serie ‘’In het vizier van De J

stralingsbewust.info/2021/03/0

.HansKromhout

Uitgebreide reportage over ‘straling’ op 25 februari bij Omroep Gelderland

Omroep Gelderland gaat op donderdag 25 februari om 17.20 uur een reportage van 25 minuten uitzenden over het onderwerp 'straling', waarbij diverse betrokkenen worden geïnterviewd.

Het betreft een aflevering binnen de serie “In het viz

stralingsbewust.info/2021/02/2

Impact van straling op de natuur onder de aandacht gebracht bij fractievoorzitters en Tweede Kamer

De impact van straling op de natuur blijft vaak onderbelicht. Sylvia Slegers stuurde daarom op 10 februari een brief aan alle fractievoorzitters en al

stralingsbewust.info/2021/02/1

Show more
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!