Show more

Verkiezingen: Vragenlijst over gezondheidsrisico’s straling naar alle politieke partijen gestuurd

Op 17 maart vinden de Tweede Kamer­verkiezingen plaats. Op veler verzoek hebben we een vragenlijst samengesteld om inzicht te krijgen in de standpunten van

stralingsbewust.info/2021/02/1

'sstraling

Nederlandse vertaling rapport Prof. Dr. Martin Pall over gezondheidsrisico’s 5G beschikbaar

Prof. Dr. Martin Pall is emeritus hoogleraar Biochemie en Fundamentele Medische Wetenschappen aan de Washington State University. De wereldwijde uitrol van 5G – zonder voo

stralingsbewust.info/2021/02/1

's

Verkiezingen komen eraan – Kort overzicht van Moties en Kamervragen over gezondheidsrisico’s straling

Op woensdag 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Het verleden geeft vaak een aardige indicatie van wat we in de toekom

stralingsbewust.info/2021/02/0

's

Schriftelijke Kamervragen van SGP over uitrol 5G

SGP-Tweede Kamerlid Chris Stoffer heeft naar aanleiding van het wetenschappelijke essay van prof. John William Frank, waarin hij zijn zorgen uitspreekt over de uitrol van het 5G netwerk, onderstaande Kamervragen ingediend.
Kamervragen van SGP
Schriftel

stralingsbewust.info/2021/01/2

's

Mail aan alle 150 Tweede Kamerleden verzonden met oproep om dossier straling op te pakken

Vanmorgen hebben we vanuit Stralingsbewust Wonen onderstaande mail naar alle 150 Tweede Kamerleden gestuurd. Aanleiding hiervoor was dat de inhoudelijke technische briefing o

stralingsbewust.info/2021/01/2

's

Technische briefing Gezondheidsraad moet terug op agenda Tweede Kamer

– Klim in de pen, schrijf een mail en laat nog deze week je stem horen! –

Tot onze grote verbazing ging de Technische Briefing door de Gezondheidsraad over hun Advies 5G en Gezondheid in de commissievergadering van VWS op 10 december 202

stralingsbewust.info/2021/01/2

Mona Keijzer wil 3,5 GHz-band claimen voor 5G en veel meer antennes: internetconsultatie hierover loopt

Staatssecretaris Mona Keijzer (inmiddels demissionair) heeft op 18 december 2020 een concept-regeling 'Ontwerpbesluit tot wijziging NFP t.b.v. 3,5 GHz-band' gep

stralingsbewust.info/2021/01/1

#3.5GHzfrequentie

Steun Stichting Stop5GNL in het proces tegen de Staat

Bericht van het bestuur van Stichting Stop5GNL:
Stichting Stop5GNL heeft begin 2020 een kort geding aangespannen tegen de Staat met als doel de uitrol van 5G te stoppen. De Staat handelt onrechtmatig omdat zij burgers niet beschermt tegen de schadelijke gevolgen van blootstelling aan ele

stralingsbewust.info/2021/01/1

Nieuwjaarsactie geslaagd: 150 boeken voor “Gezondere aanpak stralingsrisico’s” afgeleverd bij Tweede Kamer

Op 31 december zijn we vanuit Stralingsbewust Wonen gestart met de crowdfunding voor een Nieuwjaarsactie om de Tweede Kamer stra

stralingsbewust.info/2021/01/1

Crowdfunding Nieuwjaarsactie: Tweede Kamer stralingsbewust het nieuwe jaar in!

Wij willen het nieuwe jaar goed en opvallend laten beginnen en zijn vanuit ons burgerinitiatief Stralingsbewust Wonen gestart met een belangrijke crowdfunding. Direct na het kerstreces willen we bij all

stralingsbewust.info/2020/12/3

Koerswijziging rechtspraak inzake stralingsrisico’s

Vandaag publiceerde De Telegraaf een artikel over de gewonnen rechtszaak van Wilma de Jong. De auteur van het artikel, Jannes van Roermund, heeft drie hoogleraren bestuursrecht en omgevingsrecht geraadpleegd om te horen hoe zij naar deze uitspraak kijken. En dit leverde een p

stralingsbewust.info/2020/12/3

Het is een taak van de overheid om stralingsarme woongebieden mogelijk te maken

De snel toenemende digitalisering van de maatschappij heeft tot gevolg dat er steeds meer kunstmatige straling in onze directe leefomgeving aanwezig is. Voor mensen die gezondheidsklachte

stralingsbewust.info/2020/12/2

Doorbraak in rechtspraak rond stralingsrisico’s

Bestuursrechter erkent verhoogde gezondheidsrisico’s draadloze technologie ruim onder de blootstellingslimieten

Bericht van Wilma de Jong:

Lieve mensen,

In grote dankbaarheid richt ik mij, daags voor Kerstmis, tot jullie met geweldig nie

stralingsbewust.info/2020/12/2

Mona Keijzer wil discutabele ICNIRP-limieten landelijk vastleggen en gemeenten buitenspel zetten

Staatssecretaris Mona Keijzer heeft op 20 november een concept Besluit tot wijziging van het Frequentiebesluit 2013 gepubliceerd. Met dit Besl

stralingsbewust.info/2020/12/1

Nog meer digitalisering of kiezen we voor handelen vanuit het hart?

In het vorige nieuwsbericht hebben we een samenvatting geschreven van het jaarlijkse congres Telecom Insights. Diverse telecom- en aanverwante bedrijven gaven tijdens dit congres hun visie op het belang van 5G.

stralingsbewust.info/2020/12/1

Verslag Telecom Congres ‘Het belang van 5G’ – Wat is er besproken?

Op 26 november organiseerde Telecompaper hun jaarlijkse congres Telecom Insights voor professionals in de telecomsector. Dit jaar was het thema 'Het belang van 5G'. Diverse telecombedrijven en aan

stralingsbewust.info/2020/12/1

Kabinet negeert adviezen Gezondheidsraad; Stichting Stop5GNL stuurt brief aan Tweede Kamer

Op 2 september 2020 kwam de Gezondheidsraad, na twee keer uitstel, met een advies over 5G en Gezondheid. De kabinetsreactie van Mona Keijzer (Staatssecretaris van EZK), Tamara van Ark (Mini

stralingsbewust.info/2020/12/0

Show more
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!