@siavogel ja niet veel activiteit hier. Uitproberen altijd goed. Ik zou wel uit FB weg willen (maar ik heb er ook veel aan, dus misschien gaat het meer om mijn eigen gedrag), en Twitter gebruik ik vooral om te zenden, en tijdens events om andere deelnemers op te sporen. Eigenlijk nooit meer voor conversatie. Mastodon (en Diaspora als FB-achtige) vind ik interessant door de gedistribueerde technologie. Daar zou meer van moeten zijn.

Komende maandag in . De eerste keer aanschuiven, nu vanuit de nieuwe woonlocatie de reistijd 90 min korter is.

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!