Een libelle. Maar welke? Een opvallende verschijning door de vleugels die roze glinsteren in de zon. Helaas zijn de foto's niet heel duidelijk.

Nee, te snel gekeken. De changeset is precies 1 uur later afgesloten. 🤔

Show thread

Blijkbaar was de changeset toch afgesloten op het moment van uploaden. Bugje in de OsmAnd plugin?

Show thread

Aan het experimenteren met mobiel mappen. Bankje toegevoegd met OsmAnd en de changeset niet afgesloten, met de gedachte dat ik hem met Vespucci verder kon aanpassen. Ik kan echter geen functionaliteit vinden waarmee een bestaande changeset kan worden geïmporteerd. Wel het bankje kunnen aanpassen. Straks in iD kijken wat ik nu precies allemaal gedaan heb.

(Helaas niet aan gedacht om een foto van het bankje te maken.)

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!