Follow

Knokploegen van Macron gaan als beesten te keer
De ordetroepen van Macron hebben blijkbaar een mandaat om straffeloos zoveel geweld te gebruiken als ze willen. Zelfs buitenlandse main stream media zoals Die Zeit durft hierover te rapporteren. Opvallend is de afwezigheid van enige kritiek van bijvoorbeeld de regering Rutte, een kabinet dat normaal gesproken heel vlot is
dlmplus.nl/2019/06/30/knokploe
#

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

Mastodon-instance voor de Nederlandse gemeenschap, maar open voor iedereen. Voertaal voornamelijk Nederlands en Engels.


Mastodon instance for the Dutch community, but open to anyone. Primary languages Dutch and English.

Maintained by mdbraber@mastodon.nl / Hosting kindly offered by Stek.io and Azure