Take nothing but pictures. Leave nothing but footprints. Kill nothing but time

Take nothing but pictures. Leave nothing but footprints. Kill nothing but time

Veul en veul te ver weg, zelfs voor een 600 zoommaar toch:
De Koekoek

I have setup a Trunk instance for the #Dutch speakers.

Voor de Nederlands-taligen onder ons: de Trunk is bijna klaar. Suggesties voor lijsten hoor ik graag. Ook als je op de lijsten wilt.
trunk-mastodon.nl

Als je Trunk niet kent: het is een tool waar je mensen kunt zoeken om te volgen op de Fediverse.

Graag boosten als je NL-talige volgers hebt ;-)

JEUH!

Mijn Sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary Nikon + TC-1401 Teleconverter is vandaag verzonden door

Dus morgen weer de natuur in om wat plaatjes te schieten 😃

Show older
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!