Pinned post

Hier maar eens versie 1.0.0 van uitgebracht. Je moet nog wel zelf terugschaken, maar het plan is er om er voor zorg te dragen dat je dat bij een volgende versie niet meer hoeft te doen.

t.co/ffwMy4Y1Nu

Show thread

RT @locuta@twitter.com

Mijn mond viel open… je bedenkt dit gewoon niet… kinderen traumatiseren om trauma’s te voorkomen… zoiets. twitter.com/BDStanley/status/1

RT @PolitiekBIJ1@twitter.com

Erkenning is een belangrijke eerste stap. Nu moet die erkenning ook leiden tot consequenties.

En we moeten doorpakken. Institutioneel racisme vinden we niet alleen bij de Belastingdienst.

@SylvanaBIJ1@twitter.com bespreekt het vanavond bij @op1npo@twitter.com.
nos.nl/artikel/2430198-kabinet

RT @PolitiekBIJ1@twitter.com

Erkenning is een belangrijke eerste stap. Nu moet die erkenning ook leiden tot consequenties.

En we moeten doorpakken. Institutioneel racisme vinden we niet alleen bij de Belastingdienst.

@SylvanaBIJ1@twitter.com bespreekt het vanavond bij @op1npo@twitter.com.
nos.nl/artikel/2430198-kabinet

RT @JordanMulinzi@twitter.com

ok so basically, I’m trying to make this message go viral.

Maar... het institutioneel was "niet zo bedoeld" en daarmee is het "echt heel iets anders" en hoeft het "geen extra juridische gevolgen" te hebben.

Komt een moordenaar bij de rechter: "Ik heb het echt niet zo bedoeld!"

"Ach," zegt de rechter dan, "op die fiets. Nou, dan is het echt heel iets anders en hoeft het vergrijp geen extra juridische gevolgen te hebben."

nos.nl/artikel/2430198-kabinet

Show older
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!