Pinned post

Hier maar eens versie 1.0.0 van uitgebracht. Je moet nog wel zelf terugschaken, maar het plan is er om er voor zorg te dragen dat je dat bij een volgende versie niet meer hoeft te doen.

t.co/ffwMy4Y1Nu

Show thread

Hoe de โ€˜koning der grafroversโ€™ werd opgepakt in Delft
podcastaddict.com/episode/1434 via @PodcastAddict@twitter.com

Hoe het schieten op de ingezetenen van je eigen openluchtgevangenis eruit ziet in cijfers.

RT @Datagraver@twitter.com

Update on number of deaths during war/conflicts between Israel and Palestine, per year, 1987-2022 (first 4 months)

๐Ÿฆ๐Ÿ”—: twitter.com/Datagraver/status/

RT @NOS@twitter.com

Friese brandweer gehinderd bij blussen bermbrand door gier in waterput nos.nl/l/2439821

๐Ÿฆ๐Ÿ”—: twitter.com/NOS/status/1556673

๐Ÿ˜ข

RT @MiddleEastEye@twitter.com

Twelve members of the Shamlakh family escaped their house after their neighbours got an Israeli warning that it was about to be bombed.

๐Ÿฆ๐Ÿ”—: twitter.com/MiddleEastEye/stat

Ook buiten Oekraรฏne gebeuren nog steeds vreselijke dingen. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ

RT @muhammadshehad2@twitter.com

Rafah today, after Israel's airstrikes last night that killed 8 people & wounded over 40.

Hell of a pinpoint operation...

๐Ÿฆ๐Ÿ”—: twitter.com/muhammadshehad2/st

Dan heb ik toch liever een paar in Nederland. ๐Ÿฆ

RT @AmazingPosts_@twitter.com

An Asian Rhino taking a morning stroll through a suburb in Nepal

๐Ÿฆ๐Ÿ”—: twitter.com/AmazingPosts_/stat

How Expecting Inflation Can Actually Create More Inflation
podcastaddict.com/episode/1430 via @PodcastAddict@twitter.com

Wow!

RT @gunsnrosesgirl3@twitter.com

Works of illusion and perspective by Patrick Hughes at the Illusion Art Museum in Prague,

๐Ÿฆ๐Ÿ”—: twitter.com/gunsnrosesgirl3/st

Ondertussen gaat het Israรซlisch geweld door. ๐Ÿ˜ข

RT @MuhammadSmiry@twitter.com

You need to show this to the world

๐Ÿฆ๐Ÿ”—: twitter.com/MuhammadSmiry/stat

๐Ÿค”

RT @WeirdMedieval@twitter.com

christโ€™s side wound, luxembourg, 14th century

๐Ÿฆ๐Ÿ”—: twitter.com/WeirdMedieval/stat

Show older
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!