@merien
Hi Merien, kan je er bij zijn op de 15e juni? Het gaat over innovatie en een Zomerborrel. Zien we elkaar eens, lijkt mij leuk. En je schijnt Bart ook te kennen 😊
eventbrite.nl/e/tickets-zomerb

@frank weer eens een keukentafel doen? Kijken of Decentraal nu wel een kans heeft, bijv.

@merien zou je wel eens willen spreken over innovatie in de digitale wereld vs de high tech wereld (vooral in Brainport). Vind de kloof tussen die twee onbegrijpelijk.

Een saaie, practische, denkende bestuurder. En toch blijf ik kijken - vreemd

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!