Muziekje iemand? Ik vind deze uitvoering van O Pastor vreselijk mooi. Dat moet iets te maken hebben met haar stijl van zingen, er zijn meer uitvoeringen op YouTube maar die missen... 'kweetniet.
Misschien de 'nadrukkelijke' manier waarop Teresa Salgueiro het zingt.
youtu.be/dvCWFkTQK64

Hm, Friendweb.nl gaat sluiten. De enige Nederlandstalige, advertentie-arme, censuur-vrije, tikje Hyves-achtige sociale media.
Te veel werk voor de eigenaar om erbij te doen en de kosten lopen te hoog op. Jammer..

Ha! Dinsdag! Een nieuwe aflevering van "The Curse of Oak Island" op History. Seizoen 9 alweer en ze komen steeds dichterbij de schat. Of niet. 🙂

Ha! 😀
Ooit gemaakt met SqirlzReflect.
En FS2004. 😉

Show thread

Ik dacht, ik kom eens kijken en verkennen. 🙂

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!