Door alle verhuisgedoe helemaal vergeten dat ik hiermee begonnen was! :-)

Ik heb hier ook nog een ongeformatteerde lokale tijdlijn waar je kunt zien welke data er zoal in de objects zit

abunova.nl/toots

Je kunt nu op het overzicht van activiteit op heel mastodon kiezen of je vandaag wilt zien, dit uur of het vorige uur. Het is op mastodon.nl erg stil...

abunova.nl/instances

Ik wilde graag weten hoeveel nieuwe activiteit er plaatsvindt op mastodon qua gebruikers en berichten. Vanaf nu dus statistieken per uur voor alle instances hier:

abunova.nl/instances

Vanaf morgen ook met dagelijkse statistieken. :-)

Op abunova.nl/accounts kun je zien dat er nu 757 accounts geregistreerd zijn op mastodon.nl, waarvan 81 ook echt op deze instance geregistreerd zijn.

IK heb het idee dat door de structuur van Mastodon de globale tijdlijn (want te vol) en de lokale tijdlijn (want niet compleet) alletweet uitendelijk vrij nutteloos zijn.

Lijstje met geregistreerde accounts op deze mastodon instance. Het zijn er 73 als ik goed geteld heb.

abunova.nl/accounts

Hey, ik vind nog een domein waar ik wel iets op kan zetten voor mastodon. Kijken of het tijdens studio voetbal lukt :-)

Ik dacht dat de global tijdlijn voor iedere instance hetzelfde zou zijn, maar blijkbaar is dat niet zo. Hoe werkt dat?

Oh ik antwoord net op een bericht dat bovenaan staat in de globale tijdlijn maar al 21dagen oud is. Hoe komt dat nu daar te staan?

Maar dat zegt niet zoveel want er zijn ook accounts uit andere instances die gewoon Nederlands typen.

Ik zie nu hoe ik de vreemde accounts eruit kan filteren en zie dat er nu 69 originele mastodon.nl accounts zijn

Hoe komen die accounts van allerlei andere instances op mastodon.nl terecht?

Wel verwarrend dat onderscheid tussen lokale gebruikers en remote gebruikes

Mooi, de API werkt en ik zie dat er inmiddels 389 accounts geregistreerd zijn op mastodon.nl

Show more
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!