Pinned post

Lichamelijk: dikke plus voor energie, dingen doen en libido.

Show thread

Morgen 7 uur heb ik 14 dagen geen peuk gerookt.
Klein mijlpaaltje.

Show thread

RT @Leolucassen@twitter.com

De bevolking volkt niet om, maar verandert van samenstelling, waarbij de nakomelingen van de immigranten op termijn de nieuwe autochtonen worden. In Amsterdam gebeurde dat in de Gouden Eeeuw in nog hogere mate dan nu. Zoals beschreven in ons nieuwe boek: @AtlasContact@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/Leolucassen/status

8,5 dag geen peuk. Deze week is wel zelfkastijding. Maar doorrrr 👊

Show thread

Dag 4.

Moeilijk, maar we gaan het volmaken. 80 uur+ sinds de laatste peuk. Ik merk wel dat het vooral een mentale strugle is. Lichamelijk heeft het alleen maar voordelen, .

Show thread

I have setup a Trunk instance for the #Dutch speakers.

Voor de Nederlands-taligen onder ons: de Trunk is bijna klaar. Suggesties voor lijsten hoor ik graag. Ook als je op de lijsten wilt.
trunk-mastodon.nl

Als je Trunk niet kent: het is een tool waar je mensen kunt zoeken om te volgen op de Fediverse.

Graag boosten als je NL-talige volgers hebt ;-)

Benieuwd of de media 8 februari 2024 ook zo groots gaat uitpakken bij die andere politieke moord...

Ik zie meer fophef over het cancellen van door bepaalde Bn'ers dan ophef over de verkrachting. 🧐

'Indiase vuilnisbelten vatten vlam door extreme hittegolf, wereldwijde voedselcrisis dreigt'

De planeet bezwijkt langzaam maar zeker en op Schiphol kan men de drukte niet aan.

'Don't Look Up' in real life: we gaan feestend ten onder. Ik mis alleen nog het orkest op de Titanic... 🥳

bnnvara.nl/joop/artikelen/indi

Ff losss

Kijk 'After Forever - Inimical Chimera (Lyrics)' op YouTube
youtu.be/94ngHQRoDlo

"Het verzoekschrift en de daarop volgende beschikking van de rechtbank Amsterdam in het civiele onderzoek naar het bestuur van Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) heeft het Openbaar Ministerie (OM) aanleiding gegeven om de verdenking in het strafrechtelijk onderzoek naar, onder meer, het (ex) bestuur van SHA, uit te breiden met verduistering."

om.nl/actueel/nieuws/2022/04/2

Oh yes, dit weekend maar eens upgraden naar Ubuntu 22.04 longterm!

Show older
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!