Thema en boek 2022 bekend 'oud worden, jong blijven' en boek is 'Mevrouw mijn moeder' van Yvonne Keuls

I have setup a Trunk instance for the #Dutch speakers.

Voor de Nederlands-taligen onder ons: de Trunk is bijna klaar. Suggesties voor lijsten hoor ik graag. Ook als je op de lijsten wilt.
trunk-mastodon.nl

Als je Trunk niet kent: het is een tool waar je mensen kunt zoeken om te volgen op de Fediverse.

Graag boosten als je NL-talige volgers hebt ;-)

@ruud Please add me to Boeken, Cultuur, Journalistiek, Politiek, Schrijven.

I have encountered more image descriptions on Mastodon in 24 hours than I have in Twitter in a couple of years. Seriously. I'm not exaggerating.
As a blind person, this means a lot to me. If you read this and you describe your images, thank you so, so, so much on behalf of all of us. If you don't, now you know you'll be helping random Internet strangers make sense of your posts by typing in a few more words than usual.

Ik was hier lang geleden al eens. Maar weer proberen. Ik weet niet hoe het zal gaan met Musk als twitterbaas, maar ik bereid me voor.

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!