In opdracht van het consortium wordt @nl_algoreg ontwikkeld, het publieke register voor algoritmes, met daarin een overzicht van de algoritmische toepassingen die we in de praktijk inzetten. clarity.codefor.nl/cbase/algor

Voor iedereen die het afgelopen jaar bezig is geweest met datastromen rond corona - de belangrijkste data leveranciers gaan morgen een open gesprek aan: GGD, RIVM en CBS. Dit is jouw kans om mee te denken en te praten over coronacijfers - mis het niet! meetup.com/Code-For-NL/events/

Komende donderdagmiddag: een interactieve meetup over praktijkvoorbeelden van open samenwerken aan de digitale overheid. meetup.com/Code-For-NL/events/

Langzaam maar zeker zijn er steeds meer overheids(ICT)projecten die kiezen om de buitenwereld te laten meekijken en meedenken. Meer weten over hoe dat gaat? Kom naar deze meetup! meetup.com/Code-For-NL/events/

Show more
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!