Pieter Derks: ‘We zijn eerder geprikt dan dat Rutte plaatsmaakt’ | NPO Radio 1
youtube.com/watch?v=mdVp1dxRrt

Hoe gepolariseerd is Nederland?

Kunnen wij ‘de ander’ nog wel beoordelen op de inhoud, of gaat het er steeds meer om welk politiek shirtje hij of zij aan heeft? En is polarisatie eigenlijk wel zo slecht? We spreken erover met politicoloog Armèn Hakhverdian.

open.decorrespondent.nl/12180/

Brexit & Beyond: Brexit unhinged

So two months in things aren’t looking at all good. The government is reduced to planting disingenuous stories in the press about the success of Brexit, its ministers and backbenchers don’t understand or don’t accept the Brexit deals they voted for, and it now again proposes to break international law by flouting part of what it agreed to.

chrisgreybrexitblog.blogspot.c

Afgeleid zijn: een recht of een doodzonde

Waarom moeten we er eigenlijk voor zorgen dat we veilig zijn op straat? Omdat we het zo georganiseerd hebben dat het daar gewelddadig is. Je kunt ook de oorzaken van dat geweld proberen weg te nemen. Dan hoeven we het er ook niet meer veilig te maken.

decorrespondent.nl/12174/afgel

Brexit & Beyond: Get ready for 'Long Brexit'

Simpson [...] proposes the term “long-Brexit” (analogous to ‘Long Covid’, so perhaps ‘Long Brexit’ would be better) to apply to the ways that short-term Brexit impacts will morph into chronic problems. It is a useful idea because the very elongated timeframes of Brexit should not deter us from linking the effects of Brexit to the decisions (and indeed promises) made going back to 2016.
chrisgreybrexitblog.blogspot.c

Hevigheid tweede golf in Manaus verbaast wetenschappers

De hevige tweede golf in Manaus roept vragen op over groepsimmuniteit. Ontsnapt een nieuwe virusvariant aan eerder opgewekte afweer?

nrc.nl/nieuws/2021/01/18/hevig

„Terwijl de kampen op de Griekse eilanden zo snel mogelijk moeten worden ontruimd zien we met verbazing hoe in Nederland ijverig een politiek probleem boekhoudkundig wordt opgelost.”

nrc.nl/nieuws/2021/01/18/belof

"lang stelde hij het zonder ‘echt grote leugen’, van het kaliber ‘de Joden trekken aan alle touwtjes’ (Hitler), [...].

Dat verandert op 4 november: de claim op de verkiezingszege is een big lie, [...]. Zo’n grote leugen dwingt aanhangers tot vergaande aannames, tot wantrouwen jegens journalisten, experts en alle lokale, statelijke en federale instellingen en hun gezagsdragers, van stemmentellers tot hoge rechters. Een samenzwering."

nrc.nl/nieuws/2021/01/13/de-gr

Migranten in Bosnische vrieskou luiden de noodklok: 'Help ons alsjeblieft' - nos.nl/l/2364059

Show more
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!