Kilometers dode Utrechters langs de weg

René de Kam | historicus De ommuurde stad Utrecht werd in de Middeleeuwen door een groot en actief burgerleger verdedigd, zag René de Kam.

nrc.nl/nieuws/2020/09/18/kilom

De wereld staat in de fik, maar Kamer en kabinet houden de ramen stevig dicht

Het werd geen latertje donderdag. Om kwart voor elf zat het erop. In zijn tiende jaar als minister-president zeilde Mark Rutte geroutineerd door twee dagen oppositie. Alleen Geert Wilders noemde hem corrupt. De rijksbegroting bleef ongeschonden. Hoogstens kan de werkelijkheid nog roet in het eten gooien.

decorrespondent.nl/11633/de-we

Het OM werpt met wissel van officier zelf schaduw op integriteit - NRC

Dat zo’n nevenfunctie op sociale media wordt aangegrepen om een ongefundeerde stroom kwaadwillige suggesties en misinformatie te verspreiden is afkeurenswaardig. Het zou door het OM op de hand gewogen moeten zijn voor wat het is: te negeren onzin en flauwekul. Symbool voor de volledig uit de hand gelopen polarisatie op het thema racisme en discriminatie.

nrc.nl/nieuws/2020/09/14/het-o

De neergang van het Brits-Amerikaanse prestige - NRC

[Churchill] is het gezicht van het Angelssaksische ‘exceptionalism’, de nationale uitzonderlijkheid, wat Duitsers ooit hun ‘Sonderweg‘ noemden. Maar Duitsers hebben uit hun catastrofale nederlaag geleerd om die pretentie op te geven. Engelsen en Amerikanen deden het tegenovergestelde: door hun overwinning kregen nationale mythes nog meer wind in de zeilen.

nrc.nl/nieuws/2020/09/11/de-ne

The descent into political insanity

The relatively quiet summer has ended with a bang, and Brexit has now pushed Britain into a dark and dangerous place. The developments this week have been extremely complex, so this will be an unusually long post.

chrisgreybrexitblog.blogspot.c

Corona, is dat niet gewoon een seizoensgriepje?’

Sinds de lockdown zijn er alternatieve media waar complot-denkers hun gang gaan, soms gesubsidieerd door de overheid.

nrc.nl/nieuws/2020/09/06/coron

Haagse invloeden | nrc.nl

Deze week: een splijtende ruzie in het bestuur van de Kamer. Ofwel: hoe de evaluatie van het ‘wegloopdebat’ in het zomerreces de gemoederen heeft verhit – en de capitulatie voor Wilders’ kinderlijke onredelijkheid die dit blootlegt.

nrc.nl/nieuws/2020/09/05/pande

Show more
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!