Een nieuwe rol voor de Grondwet ~ Het Goede Leven

De Grondwet is nauwelijks meer een verbindend instrument in de samenleving. Dat kan ook anders.

hetgoedeleven.nl/artikelen/509?

Marc Chavannes | De Correspondent

Brexit gaat door. De uitslag van de Britse verkiezingen is duidelijk. Maar die betekent ook groeiende spanningen binnen het Verenigd Koninkrijk door de uitslagen in Schotland en Noord-Ierland, die geen afscheid willen van de EU. Politiek Dagboek over een politieke aardbeving.

decorrespondent.nl/10811/boris

De rede, ‘bron van geluk voor iedereen’ | Historiek

Het was de bedoeling dat alles wat herinnerde aan Adriaan Koerbagh (1633-1669) van de aardbodem zou verdwijnen. Al zijn boeken werden vernietigd.

historiek.net/de-rede-bron-van

3 easy predictions for ransomware in 2020 – Nextcloud

1. Ransomware authors will innovate, too.
2. Targeting will improve.
3. Unknown exploits become more used.

All this means prevention will only go so far: recovery will become more and more important. That is, backups, and of course easy, powerful tools like Nextcloud’s unique Ransomware Recovery mechanism which can automatically recover all ransomware-encrypted files after an attack.

nextcloud.com/blog/3-easy-pred

Betrouwbare Bronnen | 70 - 'Voorzitter, het is Kafka!' - PG Kroeger over leven en werk van Franz Kafka

Ook nu weer een prachtige episode!

Betrouwbare Bronnen art19.com/shows/betrouwbare-br

‘Je gaat dus met wanbestuur in Brussel goed bestuur in Afrika invoeren? Iets zegt me dat dat niet noodzakelijkerwijs een succes wordt.’

Maite Vermeulen, Giacomo Zandonini en Ajibola Amzat | De Correspondent

De EU omzeilt met haar grootste migratiefonds de eigen aanbestedingsregels. Door in een wettekst een ‘crisis’ in Afrika uit te roepen, kan 4,6 miljard euro zonder aanbestedingsprocedure worden uitgegeven. En zo maken Afrikaanse organisaties eigenlijk geen enkele kans op het geld.

decorrespondent.nl/10764/de-eu

Niemand weet, niemand weet... hoe Europa zijn migratiemiljarden besteedt 🎧

Onze vraag was simpel: hoeveel geld geeft Europa in Nigeria uit om migratie in te dammen? Maar het antwoord bleek onmogelijk te achterhalen. De Europese financieringsstromen voor migratie zijn zo onoverzichtelijk als een bord spaghetti. Dat is problematisch én typerend voor Europa’s migratiebeleid in Afrika. 

decorrespondent.nl/10760/niema

Stuk Rood Vlees Podcast, jaaroverzicht - de tien populairste afleveringen van 2019 - StukRoodVlees

2019 was het jaar dat de Stuk Rood Vlees Podcast echt ging lopen. Ik heb me bijna kunnen houden aan m’n voornemen om wekelijks een aflevering op te nemen, maar wat misschien nog wel verrassender is: jullie luisteren nog naar die gortdroge meuk ook!

stukroodvlees.nl/stuk-rood-vle

Decision time

As the election campaign enters its final days my warning at the outset that, despite this being an election defined by Brexit, there would be no substantive discussion of Brexit has come true.

chrisgreybrexitblog.blogspot.c

Vrij onderwijs ~ Adriaan Kegel | Het Goede Leven

Het heet allemaal bijzonder onderwijs. Maar het is juist heel gewoon. Het is vooral onderwijs - dat gegeven wordt door professionals en gecontroleerd door de onderwijsinspectie zodat het aan bepaalde basiseisen voldoet. Voor mij persoonlijk maakt het niets uit op welke grondslag het gebeurt: ik houd gewoon van het vak.

Ja, dát is het: bijzonder onderwijs is heel gewoon - maar vooral: onderwijs is gewoon heel bijzonder.

hetgoedeleven.nl/artikelen/480

Onzichtbare krachten in de economie ~ Het Goede Leven

Economie wordt maar voor een deel bepaald door marktwerking. Luigino Bruni vraagt aandacht voor de ‘onzichtbare krachten’.

hetgoedeleven.nl/artikelen/503

​Rosanvallons artistieke democratie

'Mensen voelen zich niet meer gehoord’; ‘mensen voelen zich niet meer gerepresenteerd’. Het is dé politieke smartlap van de afgelopen jaren, en eentje die sterk uiteenlopende vertolkers kent....

annemarie-kok.nl/blog/rosanval

Goed sociaal beleid maakt juist verschil tussen mensen

Uit de recente evaluatie van de Participatiewet blijkt dat die nauwelijks tot meer baankansen van mensen met een bijstandsuitkering leidt. Het kán veel beter, betoogt Janny Bakker-Klein, maar dan moeten we anders gaan kijken en ons niet laten beknellen door regels en starre gemeentelijke culturen.

socialevraagstukken.nl/goed-so

De Belastingdienst en het belang van procedurele rechtvaardigheid - StukRoodVlees

De toeslagenaffaire bij de Belastingdienst sleept maar door. Tweede Kamerleden van regerings- en oppositiepartijen en journalisten van RTL en Trouw hebben fundamentele problemen blootgelegd met de procedures.

stukroodvlees.nl/de-belastingd

Scientists have gotten predictions of global warming right since the 1970s

The first systematic review finds that climate models have been remarkably accurate.

vox.com/energy-and-environment

Was Rudy Giuliani always like this?

Preet Bharara explains how "America’s Mayor" became a central figure in the impeachment story.

vox.com/podcasts/2019/12/3/209

‘Die mensen hebben jarenlang moeten procederen. Ze zijn gewoon verneukt door de Belastingdienst. Ook als het gaat om bewijsmateriaal, tot aan de Raad van State toe’, zegt Pieter Klein. ‘De Staat loog in procedures tegen burgers. Veel gekker kun je het niet hebben.’

De zaak heette CAF, maar het was Kafka, zeggen de twee.

Betrouwbare Bronnen: 68 - De kindertoeslagaffaire: hoe de Belastingdienst willens en wetens duizenden ouders dupeerde art19.com/shows/betrouwbare-br

Show more
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!