Brexit & Beyond: Get ready for 'Long Brexit'

Simpson [...] proposes the term “long-Brexit” (analogous to ‘Long Covid’, so perhaps ‘Long Brexit’ would be better) to apply to the ways that short-term Brexit impacts will morph into chronic problems. It is a useful idea because the very elongated timeframes of Brexit should not deter us from linking the effects of Brexit to the decisions (and indeed promises) made going back to 2016.
chrisgreybrexitblog.blogspot.c

Hevigheid tweede golf in Manaus verbaast wetenschappers

De hevige tweede golf in Manaus roept vragen op over groepsimmuniteit. Ontsnapt een nieuwe virusvariant aan eerder opgewekte afweer?

nrc.nl/nieuws/2021/01/18/hevig

„Terwijl de kampen op de Griekse eilanden zo snel mogelijk moeten worden ontruimd zien we met verbazing hoe in Nederland ijverig een politiek probleem boekhoudkundig wordt opgelost.”

nrc.nl/nieuws/2021/01/18/belof

"lang stelde hij het zonder ‘echt grote leugen’, van het kaliber ‘de Joden trekken aan alle touwtjes’ (Hitler), [...].

Dat verandert op 4 november: de claim op de verkiezingszege is een big lie, [...]. Zo’n grote leugen dwingt aanhangers tot vergaande aannames, tot wantrouwen jegens journalisten, experts en alle lokale, statelijke en federale instellingen en hun gezagsdragers, van stemmentellers tot hoge rechters. Een samenzwering."

nrc.nl/nieuws/2021/01/13/de-gr

Migranten in Bosnische vrieskou luiden de noodklok: 'Help ons alsjeblieft' - nos.nl/l/2364059

Tientallen oppositieleden opgepakt in Hongkong om 'staatsondermijnend gedrag' - nos.nl/l/2363217

Bescherming tegen ALIENS – Planeten KOLONISEREN | Forum voor Democratie BOREAALJOURNAAL
youtube.com/watch?v=I2rJFhYMI5

So this is Brexit?

This we have known since his WA was signed but it is worth spelling out at this moment exactly what it means, because most media coverage is not doing so, or at least not in sufficiently stark terms: leaving the single market and customs union has been achieved for Great Britain only by breaking up the single market and customs union of the United Kingdom.

chrisgreybrexitblog.blogspot.c

Edward Jenner en de ontdekking van zijn vaccinatie

De Engelse plattelandsarts Edward Jenner ontwikkelde eind achttiende eeuw een vaccin tegen het pokken-virus dat in die tijd jaarlijks duizenden doden eiste. Dat we inentingen tegen allerhande ziekten tegenwoordig ‘vaccins’ noemen danken we ook aan de Engelsman.

historiek.net/edward-jenner-va

De snelheid

‘Jongens, stil nu!’, roep ik nerveus tegen de kinderen: ‘We rijden de grens over!’ Diep haal ik adem, de komende twee uur worden slopend. En nee, we rijden op deze vrijdagmiddag - kort voor de Lockdown Light - niet de Duitse Autobahn op, we komen juist Nederland binnen, waar de autosnelweg zich voor mij steeds weer aanvoelt als een overlevingsparcours.

duitslandinstituut.nl/artikel/

Mark Lynas: ‘We gaan weer vliegen, maar dat is niet het einde van de wereld’

Klimaat De Britse schrijver Mark Lynas keert zich tegen het doemdenken over klimaatverandering. „Ja, misschien gaan we richting een opwarming van 3 of zelfs 4 graden, maar dat is altijd nog beter dan 5.”

nrc.nl/nieuws/2020/12/04/mark-

Show more
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!