"Verantwoordelijkheid, bescheidenheid, dienstbaarheid – het lijkt zich maar moeizaam met die focus [op het eigen levensontwerp] te verhouden. Wie bescheiden is, stelt al snel de inhoud voorop. Maar ook geldt: wie de inhoud voorop stelt, wordt en blijft al snel bescheiden."

trouw.nl/cs-b8fc2f0e

Over de decentralisaties van 2015.
"Politieke, beleidsmatige en bestuurlijke bescheidenheid helpt om in de praktijk te kunnen laveren tussen handelen met en zonder aanzien des persoons. Kille bureaucratie en paternalisme krijgen dan – hoewel ze altijd op de loer zullen liggen – minder gemakkelijk de overhand. "

socialevraagstukken.nl/zelfred

BKB-vrouw

"Ik was toch even geschrokken, van de kaart is een groot woord, maar die grote ronde ogen en vooral dat hartstochtelijke ‘wat is er mis met de gedachte om de wereld een beetje beter te maken?’ hakten er toch in."

nrc.nl/nieuws/2021/07/07/bkb-v

"De hersteloperatie voor ouders die getroffen zijn in de Toeslagenaffaire wordt gefrustreerd door slechte samenwerking tussen overheden, vertraagd door steeds veranderende politieke eisen en dreigt vast te lopen in onuitvoerbaarheid door de complexiteit van het dossier."
nrc.nl/nieuws/2021/07/06/compe

Maar heeft Wopke Hoekstra wel door van welke partij hij nu de voorman is?

Deze week: Hoekstra remt de formatie, CDA’ers helpen bij mondkapjeshandel, de CDA-integriteitscode, een niet erg transparante CDA-minister. Ofwel: voorman Wopke Hoekstra versus principes en uitgangspunten van zijn eigen partij.

nrc.nl/nieuws/2021/06/05/maar-

Zucht naar rumoer

"Zoals Baudet het op de site van Forum schreef klinkt die zucht naar rumoer als een politiek instrument. Maar als je zijn biografie leest weet je: het is een psychologische verslaving. Hij kan niet anders."

groene.nl/artikel/zucht-naar-r

Tussen 1904 en 1908 vermoordden Duitse soldaten tienduizenden bewoners van wat nu Namibië heet. Ze deden dat volgens principes die de nazi’s later toepasten tijdens de Holocaust – zoals het onderscheid tussen superieure en minderwaardige mensen en met concentratiekampen.

Over de genocide in Namibië werd lang gezwegen. Nu bekent Duitsland schuld en betaalt het ruim een miljard
open.decorrespondent.nl/12412/

Kunstenaar Jan Kamensky maakt animaties van wereldsteden waar auto’s wegvliegen en bomen uit de lucht vallen.
Wat krijg je als je auto’s laat verdwijnen en groen verschijnen? Deze kunstenaar verbeeldt de utopische stad
decorrespondent.nl/12345/wat-k

Pieter Derks: ‘We zijn eerder geprikt dan dat Rutte plaatsmaakt’ | NPO Radio 1
youtube.com/watch?v=mdVp1dxRrt

Hoe gepolariseerd is Nederland?

Kunnen wij ‘de ander’ nog wel beoordelen op de inhoud, of gaat het er steeds meer om welk politiek shirtje hij of zij aan heeft? En is polarisatie eigenlijk wel zo slecht? We spreken erover met politicoloog Armèn Hakhverdian.

open.decorrespondent.nl/12180/

Brexit & Beyond: Brexit unhinged

So two months in things aren’t looking at all good. The government is reduced to planting disingenuous stories in the press about the success of Brexit, its ministers and backbenchers don’t understand or don’t accept the Brexit deals they voted for, and it now again proposes to break international law by flouting part of what it agreed to.

chrisgreybrexitblog.blogspot.c

Show more
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!