Tony Seba has been very good in prediction of disrutpions. As we can conclude from this crisis. 2019 is the year of peak oil and peak ICE cars, it is steeply downhill from now on.

youtu.be/O-kbzfWzvSI

Goed setje ideeën, vooral voor betere verdeling van de belastingdruk daar moet echt politiek de handen voor op elkaar te krijgen zijn. De onrust over booking.com die nauwelijks belasting betalen maar toch de hand op houden als het slecht gaat last zien dat de geesten er wel rijp voor zijn.
Ook bedrijfsmodellen die alleen maar verdienen aan het schuiven met geld (flowtraders b.v.) mogen van mij hun business model kwijtraken, b.v. transactie belasting.
vpro.nl/programmas/tegenlicht/

**Huisartsen melden 764 overleden coronapatiënten buiten ziekenhuis**

"In ruim een week tijd zijn zeker 764 mensen overleden aan een vermoedelijke coronabesmetting zonder dat ze in het ziekenhuis zijn behandeld of opgenomen zijn geweest. Dat zeggen huisartsen, die daarvoor een speciaal meldsysteem hebben opgericht.
Deze cijfers zijn tot nu toe niet meegerekend in het officiële sterftecijfer. Dat stond g…"

nos.nl/l/2331675

#nieuws #bot

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!