Vocabulaire duurzaamheid

Energietransitie
warmtetransitievisie
innovatietafels
cirkelstad
break out sessies
materialenpaspoort
hybride event
verbindingsfestival
digitaal verbindingsfeest
routekaart verduurzaming
duurzaamheidsstappen
waardemaker
verlengde liniaire economie
kenniskaravaan
duurzaamheidsambassadeur
environmental influencer
innovator en renovatieversneller
versnellingshuis
revitalisering
milieugebruiksruimte
etc
etc

"Da's een goede vraag..." is meestal een inleiding tot een slecht antwoord.

Gisteren een prachtige foto gezien uit de serie When Summer Became Winter door Yara Jimmink over ons koloniale verleden. Door het gezicht van de man zie je de pijn in zijn hart.
Lees het artikel van Reggie Baay in De Correspondent.

decorrespondent.nl/11505/neder

Het conceptadvies van de Gezondheidsraad over de gezondheidsrisico’s voor bewoners bij het isoleren met gespoten PURschuim is gepubliceerd.

Dit conceptadvies stelt dat de nadelige gezondheidseffecten door blootstelling bij bewoners onwaarschijnlijk zijn.
De commissie geeft de minister in overweging om certificering verplicht te stellen.

Er stevige kritiek op de werkwijze van Ecemed / Ati Verschoor.
Benieuwd wat Van Bbelzen (Cobouw) hiervan vindt.

Hidden discrimination. A Turkish boy from Borne (The Netherlands) has been looking for an traineeship for years (together with five other foreign youths) for his ROC hairdressing training. Rejected everywhere. Eventually, he is going to study physiotherapy. Ever read or heard anything about it?

A Dutch girl Melody who was rejected for a hairdresser's educational program because she'd be too fat was given a national platform.

rtlnieuws.nl/editienl/artikel/

Visited in The Hague today. Highly recommended. Confrontational photos on and .
My winner is ‘Polar Bear and Cub’ by Esther Horvath. Please follow the link.

worldpressphoto.org/collection

Still waiting for the Evergreen batch shipment.
Finally my Touch can be replaced by open source operating system built on . A phone that does not track me or apps that follow me everywhere.
A must have for anybody and everybody who are aware of own and interested in protecting their data and .

Afgelopen week prachtige isolatiewerkzaamheden gezien in de O.L. Vrouw Rozenkrans kerk te Schijndel.

Deskundigen verwachtten een sterke toename van het aantal zelfdodingen gedurende de corona beperkingen. Het tegendeel bleek het geval: er waren aanzienlijk minder zelfmoorden gedurende deze periode.
Dezelfde deskundige geven nu hiervoor een verklaring.

Hoe kan ik vrienden nu overtuigen om geen Sonos producten meer aan te schaffen?
Is er een retailer die Sonos hierom in de ban doet?

tweakers.net/nieuws/161668/son

“If privacy is outlawed, only outlaws will have privacy.”

Philip Zimmermann

(Philip R. "Phil" Zimmermann, Jr. is the creator of PGP, Pretty Good Privacy, the most widely used email encryption software in the world.)

Vanmorgen gelezen op:

security.nl/posting/619368/Bri

“All human beings have three lives: public, private, and secret.”

Gabriel García Márquez

Show more
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!