Anna :
‘There’s always a danger that you’re young, you don’t know too much, then you have some coach or someone who says ‘I know this and you have to do that, and it’ll work for you’. I was in that spot myself and I believed people. Now I’m old, I’m 30, and I started to realise that all those people who say they know, they actually don’t know. Many of them don’t know, and especially those who say that they know, don’t know, because those who do know say that they don’t know.’

Afgelopen zondag, 1 augustus, zat ik op een terras bij het waterlooplein. Een kop koffie met mijn vrouw.
Een grote stoet -ontkenners protesteert tegen de maatregelen. Een betoger houdt een bord voor mij: “fuck de elite”. De man moet ‘s morgens opgestaan zijn en iets gedacht hebben: dit ga ik vandaag hem vertellen. Recht in zijn snuit.

Raar eigenlijk. Ik wacht eigenlijk tot dat opengaat zodat wij naar kunnen. Gewoon omdat we het mooi vinden, er van genieten.

Kijk, ik ben een kapper in Hengelo en ik heb onder gekwalificeerd personeel. Zo erg dat ik klanten daarvoor korting geef.

"Afhankelijk van ervaring, opleiding, talent en ambitie worden onze medewerkers ingedeeld in niveaus. Dat betekent dat voor dezelfde behandeling verschillende tarieven gelden, afhankelijk door wie je geholpen wordt."

Kies je voor het goedkopere tarief, dan ben je gewaarschuwd. Knipbeurten uit het verleden geven dus geen garantie voor de toekomst.

assinkonline.nl/wp-content/upl

Het grootste insectenhotel, zeg maar rustig insectenresort van Nederland is sinds kort geopend .

Veel bezoekers, niet alleen insecten maar vooral vogels die zich tegoed doen aan de bewoners en het groene materiaal.

Het smaakt naar meer.
Het idee is opgepakt en er zijn vergevorderde plannen voor een dergelijk resort van 80 meter lang!!
Dit langs een toegangsweg naar een industrieterrein.
Waar industrie en natuur elkaar ontmoeten.

In lichtjaren heeft niemand haast, Marjolijn van Heemstra, de :

zijn vriendelijkheid. En er is nog iets.
Het feit dat astronauten de aarde van een afstand hebben zagen was volgens deze astronauten het indrukwekkendste aspect van hun ruimtereis. Bij terugkomst hebben ze zich vrijwel allemaal ingezet voor hun planeet. Ze werden ambassadeurs voor , , .

In lichtjaren heeft niemand haast, Marjolijn van Heemstra, de Correspondent:

Je moet ergens beginnen is mijn dagelijkse mantra. Maar al dat beginnen betekent vooral mat van alles stoppen. Stoppen met vlees, met zuivel en met vliegen.
En mij pogingen voelen ontoereikend, als een reeks wiegeliedjes. Mezelf in slaap sussen met onbespoten groente en een klimaatneutraal huis. Het werkt niet. Ik slaap niet, ik lig wakker.

In '68 namen astronauten vanaf de maan een van de meest verspreide foto’s ooit

Goodhart’s law

Gisteren op de lokale markt , komt een in een rood Tubantia jasje gehulde man naar mij toe. Of ik een abonnement wil op het Dagblad Tubantia.
Ik heb al jaren een abonnement op deze krant. Zowel digitaal als papier.
“Mag ik u dan een tip geven?” vroeg de man. “U zegt uw abonnement op en sluit een nieuwe af op naam van uw vrouw. Ik kan u dan een korting geven. U betaalt een jaar lang slechts twintig euro in plaats van het normale tarief van EUR 36,=.

Een pak kristalsuiker. Wat kan je hiermee doen?

1 - je maakt er polyurethaanschuim van
2 - je gebruikt het als zoetstof in voedingsmiddelen
3 - je gebruikt het als energieleverancier voor atleten

Multiple choice:
A) alleen 1 is goed
B) alleen 1 en 2 zijn goed
C) alleen 1 en 3 zijn goed
D) 1, 2 en 3 zijn goed

Trump kan niet meer op Twitter. Dit is mogelijk door de decentrale aanpak.
Hoe zou dit zijn bij Mastodon? Met de decentrale aanpak van dit medium zou het toch moeilijk moeten zijn om selectief en permanent iemand te weigeren.
Ik vraag mij af:
– Zou Mastodon dan net zo gevaarlijk kunnen zijn als de president?
– Is er toch een mogelijkheid om afzenders selectief te sturen?
– is dit de keerzijde van onze anonieme vrijheid hier?

Onder druk wordt alles vloeibaar. Behalve de Republikein Brad Raffensperger.
Geen ruggengraat van zeewier. Een Republikein die de democratie respecteert.
Hulde voor deze man.

Wie wordt de winnaar van de gouden aantekening in het 2020?

- voor zijn bruiloft?
- voor het bezoeken van een kerkdienst in Goor?
- De voor zijn vakantie in Griekenland?
- Of voor de studente uit Tilburg die met haar kamergenote langs het water zat?

Inflatie van het strafblad:
handhaving totaal vuurwerkverbod.

Vocabulaire duurzaamheid

Energietransitie
warmtetransitievisie
innovatietafels
cirkelstad
break out sessies
materialenpaspoort
hybride event
verbindingsfestival
digitaal verbindingsfeest
routekaart verduurzaming
duurzaamheidsstappen
waardemaker
verlengde liniaire economie
kenniskaravaan
duurzaamheidsambassadeur
environmental influencer
innovator en renovatieversneller
versnellingshuis
revitalisering
milieugebruiksruimte
etc
etc

Show more
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!