Sweardle day 219 4/4
⬛⬛⬛⬛
🟩⬛⬛⬛
🟩⬛⬛⬛
🟩🟩🟩🟩

sweardle.com

RT @RatchetKeyblade
Forever and always relevant. What words of yours will echo into eternity? @warandpeass

Lewdle 🍆💦 205 4/6
🟨⬛⬛⬛⬛🟨
⬛⬛🟨🟨⬛⬛
🟩⬛🟨⬛🟨⬛
🟩🟩🟩🟩🟩🟩

lewdlegame.com

Ik loop al 3 dagen achter elkaar een Ommetje. Wandel ook mee en download de Ommetje app via hersenstichting.nl/ommetje

🚀 #197 - 4/6
🟨⬜⬜⬜🟨
⬜⬜⬜⬜⬜
🟨🟨⬜🟨⬜
🟩🟩🟩🟩🟩
wordle.lol

Wordle 418 4/6

⬜⬜🟨⬜🟨
⬜⬜⬜🟨⬜
🟨🟨🟨🟨⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

🚀 #196 - 5/6
⬜⬜⬜🟩⬜
⬜⬜⬜🟩⬜
⬜⬜⬜🟩⬜
⬜🟨🟨🟩⬜
🟩🟩🟩🟩🟩
wordle.lol

Wordle 417 4/6

⬜⬜🟩🟩⬜
⬜⬜🟩🟩⬜
⬜🟩🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

RT @KnutCrosswords
I set today's @FT cryptic crossword, which is an alphabetical jigsaw with the clues jumbled up.
You can print the pdf here:
ft.com/content/a364dbf8-116d-4

RT @kultt_fr
⚫️Décès de Carlo Bonomi.
Il était la voix de la série animée italienne "LA LINEA". Il avait 85 ans.

RT @VSNUtweets
Ons bereiken helaas zorgwekkende beelden van vakantievierende academici. Vergeten jullie niet dat het vrijwilligerswerk altijd doorgaat?

Show older
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!