Eerst een heel sterk verhaal van Hans Goedkoop en daarna onze neoliberale burgemeester: "Iets over de universaliteit van bombardementen, over het lijden, maar ook over wilskracht, wederopbouw en herstel: opbouwen na verwoesting.
rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/

Standpunt kabinet over Israëls #apartheidsregime deugt niet

The Rights Forum reageert op het standpunt van het kabinet dat alleen een rechter kan bepalen of Israël een apartheidsregime voert. Dat is ‘een formalistisch excuus om niet wezenlijk op de kwestie te hoeven ingaan’, stelt directeur Gerard Jonkman.
#Israel #Palestina #apartheid
rightsforum.org/standpunt-kabi

Gaan de politieke podcasts het vandaag toch ook over Johan Derksen hebben, denk je?

Klant staat driftig en langdurig nee te schudden nadat marktkoopman haar vraagt: "of ze het een beetje leuk gehad heeft gisteren op Koningsdag". Er volgt daarna geen uitleg.

Wat een rust. Nu weet ik gewoon, dat er geen mooie badkuipen bestaan.

Show thread

Oh wat fijn.
Bij architectuur / binnenhuisarchitectuur wil je plaatjes en archdaily.com/search/images heeft plaatjes!

Maar waar kwam dat bezopen plan van maximaal 1 lauw bier op Koningsdag nou vandaan? Driehoek? gemeenteraad? Wie?

Rare horizontale wolk in Noordelijke richting, of er komt een tsunami op Amsterdam af.

Since there’s a lot of new people trying out Mastodon, something to be cautious about: your DMs can be read by admins of your instance and the instance of the recipient, and when your toots cross an instance boundary, it’s possible for your private toots to get boosted. Some of the privacy guards in place on platforms you’ve used before don’t work the same here.

De woorden 'bieslook', 'ui', 'prei' en 'sjalot' zijn echt enorm verschillend. Terwijl ze allemaal... uh... ja toch?

Show older
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!