Kankerfonds KWF trekt één miljoen euro uit om zorgpersoneel bij te scholen op het gebied van palliatieve zorg. „Echt een koerswijziging. Fijn dat steun voor een waardig levenseinde uit deze hoek komt”, zeg ik in dit interview in het Reformatorisch Dagblad.
Zie rd.nl/artikel/973262-praten-ov

Arie Lengkeek over het verschil tussen klassieke woningcorporaties en eigentijdse coöperaties.
t.co/cD0sKtNOjL

Vandaag een nieuwe start op dit platform vanwege degeneratie van @Twitter

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!