Peter boosted

Did you know, you can narrow down the suggestions from the firefox address bar using the following characters :

^ to search for matches in your browsing history.
* to search for matches in your bookmarks.
+ to search for matches in pages you’ve tagged.
% to search for matches in your currently open tabs.
# to search for matches in page titles.
$ to search for matches in web addresses (URLs).
? to search for matches in suggestions.

Nederlandse topwetenschappers geven gratis college op internet, radio en televisie.

universiteitvannederland.nl/

Peter boosted

Aangifte tegen pensioenfondsen

Er is een belangrijke nieuwe ontwikkeling in de pensioenenkwestie. Bij het Functioneel Parket in Amsterdam is aangifte gedaan tegen de pensioenfondsen wegens valsheid in geschrifte. De reactie van het OM en de politiek kan van groot belang zijn voor alle pensioengerechtigden.

Van: w.b.verwoerdVerzonden: dinsdag 29 oktober 2019 11:24Aan

adbroere.nl/web/nieuws/aangift

"(...) preliminary results reveal serious concerns over the compliance of the relevant contractual terms with data protection rules and the role of Microsoft as a processor for EU institutions using its products and services. "

edps.europa.eu/press-publicati

Zo te zien verdienen de Nederlandse parlementariërs niet zo veel bij. Alleen Agnes Jongerius heeft extra bijbaantjes van betekenis.

transparency.nl/nieuws/2019/10

In de Nederlandse media alleen iets over een reisadvies (Volkskrant) en over Puigdemont die zich aan de Belgische autoriteiten in Brussel aangaf (NRC). In the Guardian wel een wat uitgebreidere reportage.

"Catalonia general strike brings Barcelona to standstill"

theguardian.com/world/2019/oct

De Rijksoverheid is sinds 2015 verwikkeld geraakt in een reeks ernstige conflicten met zijn Amerikaanse IT-hofleverancier Oracle. De Amerikanen hebben op enig moment gedreigd met een boete van €3,2 mrd wegens vermeend illegaal gebruik van Oracle-software door acht verschillende ministeries en overheidsdiensten. Ook claimt Oracle dat de Nederlandse overheid, (...) vanaf 2019 moet betalen voor de gratis open-sourcesoftware van Java.

fd.nl/economie-politiek/132023

Peter boosted

Jullie 'verkopen' de data van jullie websitebezoekers aan 620 bedrijven, @RTVDrenthe@twitter.com?

Is dat niet behoorlijk overdreven voor een platform wat met publiek geld gefinancierd wordt?

How to Make Sure the Tech You Use and Build Reflects Your Values
The Influence of Tech Workers: Resistance is Not Futile

eff.org/deeplinks/2019/09/how-

Over complot theorieen

The modern way of knowing things for sure is through formal truth-seeking exercises.
(...). The people involved are bound by ethics rules that keep them out of temptation’s way; their work is on display so that any failures can be caught by third parties; (...)

For these systems to work, they need to be fair and honest.

But 40 years of rising inequality and industry consolidation have turned our truth-seeking exercises into auctions (...),

theglobeandmail.com/opinion/ar

Peter boosted

Uw pensioen is een derivaat

Volgens De Nederlandsche Bank en het kabinet is het aanvullend pensioen vergelijkbaar met een optie. Dit rechtvaardigt toepassing van berekeningsmethodes die werden ontwikkeld door Black, Scholes en Merton in de 70er jaren van de vorige eeuw en die leiden tot een theoretische vaststelling van de discontovoet die rekenrente wordt genoemd. In dit artikel weerleggen economen De Brouwer en Broere de

adbroere.nl/web/nl/uw-pensioen

Have been coding to much in my life.
It took a while before I did not see code-termination, but …

socialeurope.eu/the-superiorit

co-determination.

Peter boosted

🗞️ Trump Admin Threatens It’s Ready to Start Deporting Up to 1 Million People
democracynow.org/2019/7/8/head
🗞️ U.S. Women’s Team Wins Soccer World Cup, Shining a Spotlight on Gender Pay Disparity
democracynow.org/2019/7/8/head
🗞️ Billionaire Jeffrey Epstein Arrested for Sex-Trafficking Women and Girls
democracynow.org/2019/7/8/head
🗞️ Rep. Justin Amash[Michigan's 3rd congressional district] Leaves GOP, Blasts D.C.’s “Partisan Death Spiral”
democracynow.org/2019/7/8/head

Show more
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!