Peter boosted
Peter boosted

RT: This is all too often how UX design is considered and practiced.

Hebban olla uogala nestas hagunnan hinase hi(c) (a)nda thu uuat unbidan uue nu

CPNB neemt Hebban.nl over

Binnen de bestaande leesbevorderende campagnes zoals de Boekenweek, Kinderboekenweek, De Nationale Voorleesdagen en Nederland Leest gaat de CPNB samen met Hebban.nl extra acties en content aanbieden. Inspirerende leesclubs en reading challenges spelen daarbij een grote rol.

cpnb.nl/nieuws/cpnb-nieuwe-eig

Peter boosted

Scotty has beamed himself up.

"The ashes of the late James Doohan, who played chief engineer Montgomery Scott on the original Star Trek television series, have been aboard the International Space Station for 12 years"

theverge.com/2020/12/27/222018

Peter boosted
Peter boosted
Peter boosted
Peter boosted
Peter boosted

**‘De tijd is rijp voor een hoger minimumloon’**

"De welvaart stijgt al jaren, maar de inkomensongelijkheid groeide mee. Daarom pleit Voor14 voor een fiks hoger minimumloon. Tycho Bear is lid van het eerste uur: ‘Een eerlijk loon moet van bovenaf worden ingevoerd, maar kan van onderaf worden afgedwongen.’ “Jongeren nemen hun rechten voor lief”, zegt …"

oneworld.nl/lezen/discriminati

#nieuws #bot

Peter boosted
Show more
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!