A web tool that converts PDF scientific papers into HTML

This is an experimental prototype that aims to render scientific papers in HTML so they can be more easily read by screen readers or on mobile devices.

papertohtml.org/

Peter boosted

PixelFed has just reached 50k users on 186 instances! 🥳

If you haven't tried it yet, you can find out more from the official site at:

pixelfed.org

It's a Fediverse alternative to Instagram, and federates with Mastodon etc. so millions of people across the Fediverse can follow PixelFed accounts.

PixelFed has an unofficial Android app called @PixelDroid. It's currently in beta testing, you can get it from F-Droid:

f-droid.org/packages/org.pixel

If you don't have F-Droid yet, here are instructions on how to install it:

switching.software/use/f-droid

#FediTips #Fediverse #PixelFed #PixelTips #PixelDroid #Android #Apps #Instagram #Alternatives

Peter boosted

Het kabinet diende stilletjes de agenda van Shell na een uitgekiende lobby, en dat ging tegen de wil in van de Tweede Kamer. bit.ly/3E7SRWI

[:tw: tweets.newsbots.eu/FTM_nl/stat#bot]

Peter boosted

Terwijl de kabinetten-Rutte de Tweede Kamer heel vaak niet, niet tijdig of onvolledig informeerde over de eigen Europese agenda, werd het bedrijfsleven nauwkeurig op de hoogte gehouden. Dat blijkt uit jarenlang onderzoek van FTM. #BureauBrussel bit.ly/3zVjCLl

[:tw: tweets.newsbots.eu/FTM_nl/stat#bot]

Peter boosted

Opeens stond er een pleegkind op de stoep bij een juf. De juf voelde zich gedwongen hem in huis te nemen, maar was niet eens gescreend. Hoe kon dit gebeuren? bit.ly/3gJdU7P

[:tw: tweets.newsbots.eu/FTM_nl/stat#bot]

Peter boosted
Peter boosted

🎉 We hebben het gehaald: 30.000 betalende leden! Meer leden = meer radicaal onafhankelijke journalistiek. Veel dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

[:tw: tweets.newsbots.eu/FTM_nl/stat#bot]

Peter boosted
Peter boosted

How Private Is My VPN?

VPNs promise privacy, but The Markup found their apps and websites full of trackers

themarkup.org/ask-the-markup/2

Peter boosted

Advies Piratenpartij aan informateur: Versterk de economie door monopolies te bestrijden.

De stikstofcrisis, de macht van grote tech-bedrijven, en onzekere banen, zijn in de kern allemaal gevolgen van teveel marktmacht van grote bedrijven. #antitrust #monopoly #BigTech

piratenpartij.nl/advies-aan-in

Peter boosted

Steun een reparatiescore in Europa

Laten we opkomen voor ons recht op reparatie. #RightToRepair

We roepen de Europese Commissie op om een verplichte EU-brede repareerbaarheidsindex in te voeren. Daaruit zal blijken hoe gemakkelijk elk product te repareren is.

Doe mee in de strijd tegen elektronisch afval. Zet je naam erbij: act.greens-efa.eu/nl/reparatie

Peter boosted

**‘De bijstand is een leven vol schaamte en regels’**

"170.000 Nederlandse huishoudens maken geen gebruik van hun recht op de bijstand. Een van de redenen: vrees voor wantrouwen vanwege het strenge fraudebeleid. Robin Meulenberg weet daar alles van. Een leven in de bijstand betekent een leven vol voorwaarden, regels, ‘tegenprestaties’ en schaamte, schrijft zij. Update…"

oneworld.nl/lezen/opinie/de-bi

#nieuws #bot

Show more
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!