Peter boosted

Advies Piratenpartij aan informateur: Versterk de economie door monopolies te bestrijden.

De stikstofcrisis, de macht van grote tech-bedrijven, en onzekere banen, zijn in de kern allemaal gevolgen van teveel marktmacht van grote bedrijven. #antitrust #monopoly #BigTech

piratenpartij.nl/advies-aan-in

Peter boosted

Steun een reparatiescore in Europa

Laten we opkomen voor ons recht op reparatie. #RightToRepair

We roepen de Europese Commissie op om een verplichte EU-brede repareerbaarheidsindex in te voeren. Daaruit zal blijken hoe gemakkelijk elk product te repareren is.

Doe mee in de strijd tegen elektronisch afval. Zet je naam erbij: act.greens-efa.eu/nl/reparatie

Peter boosted

**‘De bijstand is een leven vol schaamte en regels’**

"170.000 Nederlandse huishoudens maken geen gebruik van hun recht op de bijstand. Een van de redenen: vrees voor wantrouwen vanwege het strenge fraudebeleid. Robin Meulenberg weet daar alles van. Een leven in de bijstand betekent een leven vol voorwaarden, regels, ‘tegenprestaties’ en schaamte, schrijft zij. Update…"

oneworld.nl/lezen/opinie/de-bi

#nieuws #bot

Peter boosted

Signal created targeted ads for Instagram that show the personal data that Facebook collects about you and sells access to.

They were blocked.

signal.org/blog/the-instagram-

Informatiehuishouding niet op orde of ...

> "Een kabinet dat bijwijlen liegt en een overheid die burgers en journalisten vijandig bejegent – dat is geen kwestie van ‘informatiehuishouding’. Dat is een verziekte situatie, die om een fundamentele verandering vraagt."

spaink.net/2021/04/28/huishoud

Met de GDPR in de hand verwijderen criminelen snel de journalistieke bewijzen van hun misdaden.

qurium.org/forensics/dark-ops-

Peter boosted

Wednesday's @pcc_global@twitter.com @berggruenInst@twitter.com event "After the Gig" with @JulietSchor@twitter.com will be live-streamed.
April 14, 8 am PDT (time in Los Angeles)
Live streaming page URL:
youtube.com/watch?v=ZYns-5x5ub
We'll be using Slido for Q&A: app.sli.do/event/ugnjdddn/live
Event Code: #AfterTheGig

Peter boosted
Peter boosted

Er is een groep ‘ongewensten’ ontstaan die elke gemeente liever ziet vertrekken.

groene.nl/artikel/wij-zijn-gee

Peter boosted
Show more
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!