Mooie korte film met presentaties van 4 initiatieven voor stralingsarm wonen en opvangplekken

Afgelopen zaterdag 17 oktober vond in Raalte alsnog de Landelijke Contactdag plaats van Stichting EHS. Deze dag moest eerder dit jaar vanwege Corona worden

stralingsbewust.info/2020/10/2

Uitnodiging aan alle stralingsbewuste raadsleden: Webinar Gemeenten en 5G op 8 november

Initiatiefgroep Platform Stralingsbewuste Gemeenten organiseert op zondag 8 november van 19.30 tot 21.30 uur speciaal voor gemeenteraadsleden het webinar 'Gemeenten en 5G: autonomie, behe

stralingsbewust.info/2020/10/1

Themamiddag Stichting EHS 17 oktober: Hoe richt je een Witte zone in?

Op zaterdag 17 oktober organiseert Stichting EHS van 14:00 tot 16:00 uur een online themamiddag: "Hoe richt je een Witte zone in?" Het programma kun je gratis via deze livestream volgen.

Tijdens deze middag zullen diverse initi

stralingsbewust.info/2020/10/1

Gezondheidsraad versluiert stralingsrisico’s; rechter moet burgers stem teruggeven

Op dinsdag 20 oktober vindt om 10:40 uur de zitting van de rechtszaak van Wilma de Jong tegen gemeente Berkelland plaats inzake de voorgenomen plaatsing van een zendmast. Wilma is een van de bewon

stralingsbewust.info/2020/10/1

's

Uitnodiging landelijke 5G Inspiratiedag op 1 november

Beste mensen,

Nu het draadloze netwerk 5G zich aan het uitrollen is en her en der getest wordt, lijkt het ons de hoogste tijd om landelijk de koppen bij elkaar te steken en de krachten te bundelen om effectief tegenwicht aan deze ontwikkeling te bieden.

Wij organiseren

stralingsbewust.info/2020/10/0

Westerveld eerste gemeente met stralingsarm woongebied?

Tijd voor een update over ons burgerinitiatief om stralingsarme woongebieden te realiseren. Op allerlei plekken in het land wordt er momenteel gezocht naar geschikte locaties en bij diverse gemeenten vinden er gesprekken plaats over het belang en de urg

stralingsbewust.info/2020/10/0

Gemeente Westerveld staat open voor pilot stralingsarm wonen

Inwoners uit het dorp Zorgvlied (gemeente Westerveld) strijden al jarenlang tegen een zendmast die KPN wil plaatsen tussen Zorgvlied en Wateren. Door alle commotie staat het lokale antennebeleid nu ook o

stralingsbewust.info/2020/10/0

Advies 5G en Gezondheid ter discussie in Kamercommissie & Brief van Stichting EHS

Op donderdag 8 oktober verzorgt de Gezondheidsraad van 16.45 tot 17.45 uur een technische briefing voor de Vaste Kamercommissie VWS over het Advies 5G en Gezondheid. De technische briefing wo

stralingsbewust.info/2020/10/0

‘Behoort mijn lichaam nog aan mij of aan de Staat?’ – Zitting rechtszaak Wilma de Jong

Op dinsdag 20 oktober zal Wilma de Jong haar belang bij de bestuursrechter in Arnhem verdedigen, met dank aan de financiële steun die zij hiervoor heeft mogen ontvangen.

"Het gaat mij al la

stralingsbewust.info/2020/10/0

Bericht aan 5G actiegroepen over Webinar Gemeenten & 5G

De Voortrekkersgroep Platform Stralingsbewuste Gemeenten organiseert op 8 november van 19.30 tot 21.30 uur een webinar voor 5G-kritische wethouders, gemeenteraadsleden en ambtenaren met als doel om gemeenten met elkaar in contact te brengen en om gezamenl

stralingsbewust.info/2020/09/2

's

StralingsBewust.info: Stoppen of doorgaan?

Ik zit met een dilemma. Zoals jullie waarschijnlijk weten beheer ik, Silvia Belgraver, al ruim drie jaar deze website en op dit moment sta ik op het kruispunt van stoppen of doorgaan. Om door te kunnen gaan heb ik jullie hulp nodig.

Verzamelplek van informatie
De website ben ik in 201

stralingsbewust.info/2020/09/2

.info

Interviews 5G Summit – Wie wil meehelpen met het vertalen?

Afgelopen zomer was er in Amerika een 5G-top: de 5G Summit, 2020 worldwide call to action. Meer dan 40 specialisten uit vele vakgebieden gaven een interview over zo ongeveer elk denkbaar aspect rondom 5G.

Veiligheid, de toekomst, surveillance, vuile stroom, gezondheid, kin

stralingsbewust.info/2020/09/2

Herwijnen zegt NEE tegen militaire radar

Naast de introductie van 5G, zonder adequaat onderzoek, gebeurt er ook nog wat anders.

In het dorp Herwijnen (gemeente West Betuwe) wil Defensie een militaire radarinstallatie neerzetten op een kleine 400 meter afstand van de bebouwing. Dit traject loopt al sinds begin 20

stralingsbewust.info/2020/09/2

Vijf maal beroep ingesteld tegen de lancering van 5G in België

Drie lid-verenigingen van het Collectief Stop5G.be (GRAPPE, Fin du Nucléaire en l’AREHS) en vijf natuurlijke personen hebben op 1 september 2020 beroep ingesteld tegen de beslissingen van het BIPT van 14 juli 2020, dat aan vijf operatoren (CEGEKA,

stralingsbewust.info/2020/09/2

26 september – De 5G Protestdag Slim & Veilig Actie

Stop 5G International organiseert op zaterdag 26 september de 5G Global Protest Day. Op deze dag worden er wereldwijd in vele landen manifestaties tegen 5G georganiseerd.

Oók in Nederland wordt er een actie georganiseerd, en wel door SOS straling:

DE 5G PROTESTDAG SLIM

stralingsbewust.info/2020/09/2

Advies Gezondheidsraad over 5G: kansen en bedreigingen voor EHS

Op 2 september kwam de Gezondheidsraad, na twee keer uitstel te hebben aangevraagd, dan toch met haar Advies 5G en Gezondheid.

Carolien Schooneveld heeft zich verdiept in het advies en schreef er een interessant artikel over, dat we

stralingsbewust.info/2020/09/1

's

5G-Manifest van Nederlandse artsen

Stichting Stop5GNL heeft, in samenspraak met een Nederlandse huisarts, het 5G-Manifest van Nederlandse artsen opgesteld.
“Wij, ondergetekende Nederlandse artsen, maken ons zorgen over de uitrol van het 5G-netwerk in Nederland. Niet alleen over onze privacy, ook over het milieu, onze gezondheid én die van onze p

stralingsbewust.info/2020/09/0

's

Hoorzitting over gezondheidsrisico’s van geplande militaire radarinstallatie in Herwijnen

Het Ministerie van Defensie wil een militaire radarinstallatie gaan bouwen in het Gelderse dorp Herwijnen. De burgers en de gemeenteraad hebben hier grote bezwaren tegen en willen dez

stralingsbewust.info/2020/09/0

Bericht van de voorzitter van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland

Beste mensen,
Hierbij een kort bericht over de huidige positie van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland (WPEN), dat op 31 januari van 2020 van start is gegaan.

Het WPEN werd opgericht met het doel om kennis en kunde samen t

stralingsbewust.info/2020/08/1

Meld je gezondheidsklachten zodat we EHS zichtbaar kunnen maken

Terwijl we nog in afwachting zijn van het hoger beroep van het kort geding én van het advies van de Gezondheidsraad, wordt 5G toch al uitgerold en zijn de 5G-netwerken aan gezet. Veel mensen ervaren al jarenlang gezondheidsklachten door de straling van o.a

stralingsbewust.info/2020/08/1

Show more
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!