twilwel boosted

In antwoord op degenen die het onterechte bangmakerij vinden: beter dan Asha ten Broeke kan ik niet verwoorden waarom ik dit allemaal doodgriezelig vind en ik er in het geheel niet van overtuigd ben dat hier niet hetzelfde kan gebeuren als in de VS.

Show thread

Presenting my overtone singing album "Nachtgezang" (Night Songs) on It's all about -verbal expression and the notes between the notes harrylieben.bandcamp.com/album

Uiteraard heb ik allereerst een bescheiden audio installatie ingebouwd waarmee ik draadloos vanaf de computer (die 8mtr er vandaan in het woonhuis staat) kan streamen. Arbeidsvitaminen....

Show thread

Mijn eerste toot wijd ik aan de verbouwing van mijn dubbele garage. Dit wordt de werkruimte voor mijn eenmanszaak (onder de naam Twilwiel) in bouw, reparatie en wellicht ook verkoop. 600kg sloopafval moest ik verwijderen om een mooie open ruimte te creëren.

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!